2021.10.19

Dzień Edukacji Narodowej z nagrodami i stypendiami

None

Dziś tj 19-go października w Starostwie Powiatowym w Turku, tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pedagodzy ze wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Turecki otrzymali nagrody. Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli wręczali Starosta Dariusz Kałużny, Wicestarosta Władysław Karski, Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński oraz zastępca Dyrektora Delegatury w Koninie Kuratorium Oświaty w Poznaniu Pani Justyna Wawrzyniak. List z podziękowaniami dla pedagogów z Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich za „wysiłek włożony w proces kształcenia Młodzieży” od Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Bartosika odczytał Naczelnik Wydziału Edukacji Sławomir Kosobudzki, który prowadził spotkanie w ramach uroczystości. Dla wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Turecki wyżej wspomniany list został przekazany w Dzień Edukacji Narodowej. 

Nagrody otrzymali:

Nagroda Starosty Tureckiego I Stopnia:

- Danuta Szczepanik (dyrektor I LO w Turku)

- Wioletta Adamiak (dyrektor ZST w Turku)

- Izabela Piotrowska (dyrektor ZPEW w Turku)

- Elżbieta Karwacka (dyrektor ZSR CKP w Kaczkach Średnich)

- Barbara Piąstka-Dopieralska (dyrektor PPP w Turku)

Nagroda Starosty Tureckiego II Stopnia:

- Katarzyna Małachowska ( nauczyciel I LO)

- Alina Sobkowska ( nauczyciel I LO)

- Przemysław Przysło ( nauczyciel I LO)

- Aneta Kubiak ( nauczyciel ZPEW)

- Dariusz Jasak (wicedyrektor ZSR)

- Monika Kędzia (kierownik szkolenia praktycznego ZSR)

- Aneta Kurzawa (wicedyrektor ZST)

- Andrzej Rossa (wicedyrektor ZST)

- Anita Herman-Szulc ( nauczyciel ZST)

- Mariusz Kominiarczyk (nauczyciel ZST)

Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty otrzymali:

- Danuta Szczepanik (dyrektor I LO w Turku)

- Urszula Kwiatkowska ( nauczyciel ZSR)

- Marek Kwiatkowski ( nauczyciel ZSR)

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Ewa Pietrzak, nauczycielka z ZSR CKP Kaczkach Średnich.

We wtorek na ręce dyrektorów przekazano także stypendia Powiatu Tureckiego. Zarząd Powiatu

Tureckiego dysponując funduszem stypendialnym postanowił przyznać 249 stypendiów:

- 127 stypendiów naukowych pierwszego stopnia za wysokie wyniki w nauce

- 116 stypendiów naukowych drugiego stopnia za szczególne osiągnięcia w wybranej dziedzinie wiedzy

- 3 stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe

- 2 stypendia artystyczne

 

Zachęcamy do obejrzenia: https://www.youtube.com/watch?v=edt3ObErbrY

 

Zdjęcia