2021.03.30

Informacje dotyczące możliwości załatwiania spraw wynikających z zamknięcia Wydziału Komunikacji w Turku

 1. Wszystkie terminy dotyczące poniższych spraw zostały wydłużone i nie zostaną nałożone kary po upływie 30 dni:
  • Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy;
  • Rejestracja nowego pojazdu lub pojazdu zakupionego na terytorium RP;
  • Wyrejestrowanie pojazdu;
  • Zgłoszenie zbycia pojazdu.
 2. Poniższe wnioski można przesłać elektronicznie na pocztę:  dowodyrejestracyjne@powiat.turek.pl:
  • Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
   Załączniki: kserokopia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu;
  • Wniosek o wtórnik tablicy rejestracyjnej
   Załączniki: kserokopia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu;
  • Wniosek o przywrócenie pojazdu do ruchu
   Załączniki: ostatnia decyzja o czasowym wycofaniu;
  • Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
   Załączniki: kserokopia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu.
 3. W sprawach związanych z prawami jazdy prosimy o kontakt tel. 63 222 33 67 lub umówić się przez stronę internetową.

Prosimy o dopisywanie na wnioskach numeru telefonu do kontaktu.

Od dnia 30.03.2021 pracownik kontaktuje się z osobami, które zostały zapisane w trakcie nieczynnego Wydziału Komunikacji w Turku