2024.04.02

Informacje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

None

Zapraszamy do zapoznania się z ulotkami dot. przeciwdziałania przemocy domowej, a także na temat działania Punktu Interwencji Kryzysowej. Prezemtujemy też bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową oraz osób doznających przemocy domowej na terenie powiatu tureckiego.

 

Zdjęcia

Pliki