Kościół Ewangelicko-Augsburski w Turku

Kościół Ewangelicki przy ul. 3 Maja – wzniesiony został w 1849 r. według planów architektonicznych Henryka Marconiego. Niewielki budynek kościoła zbudowano na planie krzyża greckiego w stylu klasycystycznym. W osi środkowej znajduje się wejście do świątyni, a nad nim wieża dzwonnicza. We wnętrzu uwagę zwracają: eklektyczne żyrandole, ołtarz oraz organy kalikowane umieszczone nad amboną na balkonie okalającym wnętrze. Ołtarz oraz chrzcielnica utrzymane są w stylu klasycystycznym.. W ramieniu wschodnim za prezbiterium została wybudowana zakrystia.


Fasadę zachodnią wieńczy trójkątny fronton, nad którym wznosi się pokryta blachą wieżyczka. Na uwagę zasługuje także cmentarz ewangelicko-augsburski założony i otwarty w roku 1882. Znajduje się na nim wiele zabytkowych grobowców, w których spoczywają członkowie znanych rodzin: Burschów, Brücknerów, Yorków, Müllerów, Neumannów, i in. Znajduje się tam także grób pastora Augusta Posselta, zmarłego 17 lipca 1852 r. oraz grób Karola Teichmana, superintendenta diecezji kaliskiej, zmarłego w 1890r.