2020.11.26

Nabór do Programu KLUB 2021

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub w 2021 r. – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej
3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. 

Kwota dofinansowania wynosi:

-10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,

-15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Środki pozyskane w ramach programu, beneficjenci będą mogli przeznaczyć na realizacje podstawowych elementów wpływających na funkcjonowanie klubu sportowego:

-wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

-zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15.03.2021 .

(wyłącznie za pośrednictwem systemu AMODIT).

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa: 

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2021-r-programu-klub