2024.06.28

Podziękowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

None

Starosta Turecki Jan Smak oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Turku otrzymali podziękowania od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział w Poznaniu za zaangażowanie przy realizacji projektu polegającego na budowie obwodnicy Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72. Cieszy fakt, że mieszkańcy Powiatu Tureckiego, w szczególności Grzymiszewa zyskali obwodnicę, a tym samym wzrosto ich bezpieczeństw jak również wzrosta jakość infrastruktury drogowej na odcinku Turek - Konin.