Przebudowa budynku "E" ZST w Turku

Strona dotyczy projektu Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim 2017 - 2018
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
poddziałanie WRPO 9.3.3 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

06.06.2017 r. ogłoszony został przetarg na Przebudowę budynku ,,E” Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach projektu "Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim”, w wyniku którego wyłoniono i podpisano umowę z Wykonawcą - FIRMĄ BUDOWLANĄ "KAR-BUD" Kuszczyński Karol. 

Koszt inwestycji wynosi 1.492.320,54zł.