Ścieżki pieszo-rowerowe "Zdrojki"

Trasy ścieżek usytuowane są w południowo-wschodniej części Złotogórskiego obszaru chronionego krajobrazu. Biegną od osady nadleśnictwa przez las Zdrojki, Szadowskie Góry i Karpaty do Władysławowa.

Zaprojektowane zostały w sposób umożliwiający łatwe korzystanie z nich zarówno przez mieszkańców Turku i Władysławowa. Urządzono 9 punktów dydaktycznych oraz 6 miejsc widokowych. Trasy biegną obok miejsc związanych z historią: przy pomniku żołnierzy AK z oddziału Groźny obok krzyża na cmentarzu cholerycznym, na trasach liczne kapliczki.

Rosnące tu lasy pełnią liczne funkcje i doskonale nadają się do prowadzenia w nich edukacji przyrodniczej. Są to wały morenowe utworzone przez lodowiec, o różnicach wysokości do około 50 m, podatne na erozję; dlatego lasy porastające pagórki pełnią ważną funkcję glebochronną. Przeważają lasy sosnowe i sosnowo-dębowe. Zróżnicowanie siedlisk jest znaczne -od ubogiego boru sosnowego w Karpatach do świetlistej dąbrowy w Zdrojkach. Bogactwo gatunków roślin naczyniowych jest olbrzy­mie. Występują liczne gatunki chronione, w tym: lilia złotogłów, dziewięćsił bezłodygowy widłak goździsty, pomocnik baldaszkowaty, kruszczyk szerokolistny, paprotka zwyczajna, mącznica lekarska, kon­walia majowa. Można obserwować liczne gatunki owadów, płazów, ptaków i ssaków. Dla ułatwienia pracy nauczycieli urządzono małą salkę dydaktyczną, w której można przeprowadzić lekcję, obejrzeć zgromadzone eksponaty, tworzyć nowe kolekcje i zbiory przyrodnicze.

Urządzono 9 punktów dydaktycznych, w których omawiane są następujące tematy:

  1. Uprawy leśne - sposoby odnawiania lasu
  2. Funkcje lasu
  3. Ochrona lasu - prognozowanie występowania owadów
  4. Pożarzysko - skutki pożarów przyziemnych
  5. Sukcesja naturalna na gruncie rolnym - powrót do lasu
  6. Łowiectwo
  7. Jar w Międzylesiu - skutki erozji gleb 8. - Pożarzysko - skutki całkowitego pożaru lasu
  8. Parowy w lesie Zdrojki

W punktach dydaktycznych ustawiono tablice, na których krótko opisano przedstawiane tu zagadnienia. Na trasach wyznaczono 6 punktów widokowych z których można podziwiać piękno miejscowego krajobrazu, malownicze pagórki częściowo porośnięte lasem. Z niektórych miejsc, przy dobrej pogodzie, widać Turek z charakterystycznymi wieżami, kościół we Władysławowie, wieżę radiową w Kotwasicach. Wszystkie trasy mają swój początek i koniec w tym samym miejscu, stanowią zatem pętlę, którą można pokonać w dowolnym kierunku. Podana niżej długość trasy liczona jest od startu przy nadleśnictwie. W przy­padku podróżowania z Władysławowa, należy po dojeździe szlakiem czarnym odpowiednio łączyć inne szlaki.

Trasa nr 1-rowerowa (szlak czarny)

Z Nadleśnictwa Turek o długości 23,5 km, z Władysławowa-28 km. Szlak jest dość trudny, trzeba pokonać liczne pagórki. Trasa biegnie w terenie leśnym i polnym i jest malownicza krajobrazowo. Po drodze znajduje się 8 punktów dydaktycznych (bez punktu nr 9) i 4 miejsca widokowe. W początkowej jego części biegnie razem ze szlakiem brązowym. Biegnie przez las Zdrojski, wsie: Obrębizna, Józefów, Huta Józefów, Izabelin, Międzylesie, Małoszynę, Dąbrowę i Grabieniec oraz wzgórza zwane Szadkowskimi Górami i Karpatami. Prowadzi przez najgłębszy w naszej okolicy jar w Międzylesiu. W Karpatach dwa punkty widokowe: nr 3-na wysokości 154 m n.p.m., skąd widok na Władysławów oraz Turek i nr 4, skąd widać zbocza Księżej Góry, szczególnie malownicze wiosną i jesienią. Z punktu widokowego nr 5 w Grabieńcu podziwiamy widok na Karpaty, w dole wieś Małoszyna. Na trasie malownicze leśne kapliczki.

Trasa nr 2-rowerowe (szlak brązowy)

o długości 14,5 km, łatwa. Na trasie 5 punktów dydaktycznych (punkty nr: 1,2,3,4,5). Z punktu widokowego we wsi Obrębizna podziwiamy rozległy widok na okolice. Można obejrzeć pomnik żołnierzy AK oraz ciekawą studnię położoną wysoko na zboczu, z której od niedawna mieszkańcy wsi Szadowskie Góry pobierali wodę do picia. Miejscami strome podjazdy, teren leśny i polny.

Trasa nr 3-rowerowo-piesza (szlak czerwony)

Wokół lasu Zdrojki, łatwa, o długości 11 km. Prowadzi głównie granicą polno-leśną oraz w terenie leśnym. Można obejrzeć suche parowy w lesie Zdrojki, pomnik żołnierzy AK oraz punkty dydaktyczne nr: 5,4,9. W parowach miejscami rower trzeba przenosić.

Trasa nr 4-rowerowo-piesza (szlak zielony)

Łatwa, o długości 4,6 km. Oglądamy 3 punkty dydaktyczne (nr 2,3,5). Prowadzi przez teren leśny oraz granicę polno-leśną. Można dojść do punktu widokowego na Kukułowej Górze oraz punktu dydaktycznego nr 1.

Trasa nr 5-piesza (szlak żółty 1)

Początek z parkingu leśnego nr 1-przy szosie do Władysławowa. Długość 3,6 km, trasa łatwa, malownicza, w terenie leśnym. Wejście na Górę Grebera, w połowie trasy-na wzniesieniu Konstantynów-punkt widokowy na miasto.

Trasa nr 6-piesza (szlak żółty 2)

Początek na parkingu leśnym nr 2-za warsztatami nadleśnictwa, przy drodze do Obrębizny. Długość 2,6 km, dość łatwa. Na trasie punkt dydaktyczny nr 1-uprawy leśne oraz punkt widokowy na Kukułowej Górze. Rozległy widok na miasto, eletrownię i zwałowisko w Pęcherzewie.

Trasa nr 7-piesza (szlak żółty 3)

Początek na parkingu leśnym nr 3 przy szosie do Władysławowa, koło Małoszyny. Długość 3,5 km, dość łatwa. Po drodze oglądamy pomnik żołnierzy AK oraz suche parowy w lesie Zdrojki. W parowach nie zbaczamy ze szlaku, gdyż łatwo zabłądzić. Parowy mają liczne odgałęzienia. 

Zdjęcia