2017.02.03

Starosta dotrzymał złożonej obietnicy - Powiat Turecki wyremontuje w tym roku Smorawińskiego

Starosta Turecki Mariusz Seńko wraz z Zarządem Powiatu Tureckiego wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców i wnioskom powiatowych radnych, podjęli decyzję o przebudowie ulicy Smorawińskiego.

Zakres prac zgodnie z dokumentacją przetargową obejmuje odcinek pomiędzy ulicami Wyszyńskiego i Armii Krajowej.

Przebudowa polega na zabezpieczeniu oraz budowie nowych instalacji podziemnych a roboty budowlane rozpoczną się od całkowitego demontażu wszystkich powierzchni jezdni i chodników.

Nowy plan zagospodarowania terenu został zaprojektowany z myślą o zabezpieczeniu możliwie jak największej ilości miejsc parkingowych i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych.

Powiat Turecki na realizację powyższej inwestycji zabezpieczył kwotę 750 tys. zł. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych odbędzie się już w m-cu lutym. Zakończenie realizacji powyższego zadania planowane jest w m-cu wrześniu br.