2023.01.12

Szkoły średnie Powiatu Tureckiego ponownie z tarczami „Perspektyw”

None

W rankingu „Perspektyw” szkoły oceniane są za pomocą takich kryteriów jak: sukcesy szkoły
w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, a w przypadku szkół technicznych również wyniki egzaminów zawodowych.

W tym roku szkoły średnie, których organem prowadzącym jest Powiat Turecki ponownie znalazły się wśród najlepszych szkół średnich w kraju.

Ogromne gratulacje kierujemy do Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego
w Turku oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku!

Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku otrzymało srebrną tarczę w rankingu najlepszych szkół średnich „Perspektywy 2023”. W rankingu krajowym Technikum w ZST zajęło 179. pozycję, a w rankingu wojewódzkim uplasowało się na pozycji 16.
To awans o 221 miejsc w porównaniu z poprzednim rokiem. W ubiegłym roku Technikum w ZST otrzymało brązową tarczę zajmując 400. pozycję w rankingu krajowym.

I Liceum  Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku otrzymało w tym roku brązową tarczę, zajmując 517. pozycję w rankingu krajowym i 48. w Wielkopolsce. 

Dyrekcji, nauczycielom, uczniom i Ich rodzicom – Gratulujemy !