2017.07.05

Trwa nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie

UWAGA!

 

Powiatowy Urząd Pracy w Turku

przyjmuje wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie w projekcie pn.

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

w powiecie tureckim (III)”

 

 

Szczegóły w załączniku.