2023.04.27

Ulica Dobrska w Turku z wykonawcą przebudowy

None

Niebawem ruszy przebudowa ulicy Dobrskiej w Turku (ulica powiatowa nr 4518P). Jest to drugi etap projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W pierwszym etapie gruntownej przebudowie uległa ulica Uniejowska.

Umowę na wykonanie tego zadania podpisał Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Roman Kacprzak oraz Prezes Zarządu spółki Via Leonia Witold Rosiak. Wykonawca drogi i Kierownik ZDP omówili przebieg planowanych prac ze Starostą Dariuszem Kałużnym, Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Tureckiego Janem Smakiem oraz Członkiem Zarządu Ryszardem Papierkowskim. Jak zauważył Starosta jest to pierwsza jakże ważna umowa podpisana przez nowego Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Turku.

Przebudowa ulicy Dobrskiej na blisko 300 metrowym odcinku od ronda przy ulicy Uniejowskiej do ronda przy ulicy Niepodległości (DK72) zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z tej ważnej arterii komunikacyjnej. Inwestycja to kolejny element ciągu komunikacyjnego wykonywanego przez Powiat Turecki na terenie miasta, którego modernizacja wpłynie korzystnie także na estetykę tego obszaru.

Zakres robót obejmie m.in. wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni,  wykonany zostanie również nowy chodniki i zjazdy do posesji.

Całkowitą wartość inwestycji zaplanowano w kwocie 1.100.439,51 zł. Wsparcie z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 820.586,89 zł (80% kosztów kwalifikowanych) . 279.852,62 zł to wkład z budżetu Powiatu Tureckiego. Przebudowa Dobrskiej to kolejny widoczny przejaw znakomitej współpracy samorządu powiatowego z rządem.

Główną część robót budowlanych zaplanowano na okres wakacyjny.

Zdjęcia