2023.01.27

Umowa na realizację projektu budowy kolei do Turku podpisana

None

Dziś, w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Ryszarda Bartosika, parlamentarzystów z Wielkopolski, Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego i Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego, została zawarta umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe SA, a Województwem Wielkopolskim na realizację 5 projektów w ramach programu Kolej Plus, w tym na „Budowę nowej linii kolejowej Turek – Konin”.

Podczas konferencji prasowej wiceminister Ryszard Bartosik powiedział, że budowa nowej linii kolejowej do Turku w stu procentach wpisuje się w założenia rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus i walki z wykluczeniem komunikacyjnym. „Kolej będzie docierała do ponad 80-tysięcznego Powiatu Tureckiego i miasta Turek, jedynego tak dużego w Wielkopolsce, które jest zupełnie wykluczone jeśli chodzi o połączenia kolejowe.”- zauważył Ryszard Bartosik . W ocenie wiceministra to połączenie kolejowe będzie służyć przede wszystkim miastu Konin i aglomeracji konińskiej: „Z jednej strony dlatego, że kończy się przemysł energetyczny oparty na węglu, a z drugiej strony dlatego, że planowane są olbrzymie przedsięwzięcia w energetykę atomową. Kolej wpisuje się zatem w pozytywny ciąg zdarzeń jeśli chodzi o przyszłość Wielkopolski Wschodniej i transformację regionu.

Mówiąc o nowej linii kolejowej Turek-Konin poseł Jadwiga Emilewicz zauważyła, że połączenie kolejowe do Turku to historyczne wydarzenie, gdyż symbolicznie łączy rozerwane dwoma zaborami regiony. Program zakłada bowiem połączenie miast kolejowych powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim, czyli z Poznaniem.

Właścicielem nowej infrastruktury kolejowej będzie Skarb Państwa, zarządcą z ramienia Skarbu Państwa jest PKP PLK, które budują i modernizują linie, natomiast za przewozy regionalne odpowiada samorząd województwa.

Liderem 5 projektów w ramach programu Kolej Plus ze strony samorządu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego natomiast partnerami projektów są powiaty, miasta i gminy.

Podczas uroczystości przygotowanej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu umowę podpisał o Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA Arnold Bersch oraz Marszałek Marek Woźniak i Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Umowa dotyczy realizacji 5 projektów kolejowych na terenie Wielkopolski dofinansowanych w 85% przez Ministerstwo Infrastruktury o szacunkowej wartości 2,2 mld złotych.

Najważniejszymi argumentami bezsprzecznie przemawiającymi za włączeniem Turku i Powiatu Tureckiego do regionalnej i krajowej sieci kolejowej należą:

- walka z wykluczeniem komunikacyjnym, łatwiejszy dostęp do komunikacji publicznej dla mieszkańców,

- większa mobilność na rynku rynku pracy w regionie, łatwiejszy dostęp do instytucji publicznych, szkół etc.

- rozwój alternatywnego do ruchu kołowego środka transportu, przyczynia się do konkurencji w transporcie,

-rozwój najbardziej ekologicznego transportu publicznego na terenie Wielkopolski Wschodniej (Strategia neutralności klimatycznej Wielkopolski Wschodniej 2040).

-kolei to rozwój infrastruktury strategicznej, logistyczno-transportowej niezastąpionej w przypadku kryzysu.

-już na etapie budowy to potężna inwestycja z budżetem stymulującym także rozwój regionalnych i lokalnych przedsiębiorstw i rynku pracy,

-po wykonaniu I etapu, dalsza rozbudowa linii kolejowej,

-potencjał do rozbudowy terminali cargo i zajezdni przy zakładach przemysłowych,

-połączenie dwóch największych miast Wielkopolski Wschodniej, w których planowane jest powstanie dwóch elektrowni - gazowo-parowej w Turku (ZE PAK SA) oraz atomowej w Koninie (ZE PAK SA, PGE, KHNP).

Zdjęcia

Filmy