2021.07.09

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

KOMUNIKAT

 

Zarząd Powiatu Tureckiego, informuje o  unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2021 roku ogłoszonego Uchwałą Nr 516/2021 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 21 maja 2021 r., w części dotyczącej zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pn. „ Organizacja przedsięwzięć propagujących i rozwijających wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej oraz szeroko rozumianego ratownictwa”, z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty w zakresie wskazanym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

 

 

 

                                                                                                         Starosta Turecki

                                                                                                       /-/ Dariusz Kałużny

 

Pliki