Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Tureckiego

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Tureckiego, w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano środki na usuwanie azbestu.

W ramach zadania zrealizowano 272 wnioski na transport i utylizację odpadów azbestowych, w tym 51 wniosków na demontaż odpadów zawierających azbest.

Na realizację programu wydatkowano 275.262,29 tys. zł, z czego 72,65% pokryło dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu.