2017.12.21

Wyniki otwartego konkursu w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Tureckiego informuje, iż w dniu 30 listopada 2017  r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert
na powierzenie realizacji  zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2018 roku

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

W POWIECIE TURECKIM W 2018 ROKU 

 

Nazwa zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2018 roku.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra

Szczegółowa nazwa zadania: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2018 roku.

Kwota dotacji: 60.726,00 zł