2017.05.15

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE-Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych


Powiatowy Urząd Pracy w Turku zaprasza do wzięcia udziału
w szkoleniu przeznaczonym dla osób bezrobotnych:

do 29 roku życia, z ustalonym II profilem pomocy
(w uzasadnionych przypadkach z I profilem pomocy),
o niskich kwalifikacjach,
koniecznością zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji.

Uczestnik ma zapewnione:
bezpłatne szkolenie,
stypendium szkoleniowe,
zwrot kosztów dojazdu,
zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Widza Edukacja Rozwój Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Turku
ul. Komunalna 6
62-700 Turek
Pokój nr 9, tel. (63) 280 23 57
Stanowisko nr 21 lub 22
www.turek.praca.gov.pl