2021.01.27

Życzenia z okazji Dnia Pracowników Służb Zatrudnienia

 

Dyrekcja i Pracownicy
Powiatowego Urzędu Pracy w Turku

27 stycznia - Dzień Pracowników Służb Zatrudnienia jest miłą okazją do przekazania Pani Dyrektor oraz Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Turku serdecznych życzeń i podziękowań, za jakże ważną dla rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Tureckiego pracę.

Z wielkim uznaniem odnosimy się do Państwa działalności ukierunkowanej na zwalczanie bezrobocia w naszym powiecie poprzez wykorzystywanie różnych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Jesteśmy przekonani, że niełatwe zadania służące usprawnieniu lokalnego rynku pracy, które Państwo codziennie podejmujecie, obok wymiernych - bardzo dobrych wskaźników na arenie ogólnopolskiej, przynoszą Państwu również dużo satysfakcji i radości oraz źródłem uznania klientów PUP i całej społeczności Powiatu Tureckiego.

Wszystkim Państwu życzymy wytrwałości i powodzenia w realizacji zawodowych celów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Z wyrazami szacunku

 

                                                  Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego                              Starosta Turecki
                                                                  Piotr Szewczyński                                                     Dariusz Kałużny