2023.09.27

27 września - Święto Wojsk Obrony Terytorialnej

None

Szanowny Pan

płk. Dariusz Wyrzykowski

Dowódca 12 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej

oraz Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej

 

27 września jest szczególnym Dniem dla Żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy dzisiaj obchodzą swoje Święto. Ustanowienie Święta WOT w dniu utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego podkreśla historyczną tożsamość Żołnierzy piątego rodzaju sił zbrojnych, którzy dziedziczą tradycje Armii Krajowej.

Bycie Żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej – to niekwestionowany zaszczyt, ale i wielki obowiązek.

Jesteśmy dumni z faktu, że „Terytorialsi” są wierni mottu „Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko”, czyli gotowi do pomocy i blisko ludzi.

Z okazji Waszego Święta w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego przekazujemy najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy wdzięczności za wszelką pomoc i działalność na rzecz mieszkańców Powiatu Tureckiego.

 

                                                   Z wyrazami szacunku i uznania

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego                                 Starosta Turecki

                  Piotr Szewczyński                                                          Dariusz Kałużny