2022.05.30

3 nowe inwestycje z programu Polski Ład dla Powiatu Tureckiego

None
Powiat Turecki otrzymał dofinansowania na 3 zadania w II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 
Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku.
Wartość dofinansowania to  7 820 000, 00zł. (85% szacowanej wartości inwestycji)
Inwestycja pozwoli poprawić usługi świadczone dla mieszkańców Powiatu Tureckiego w zakresie opieki psychologicznej i pedagogicznej.
Nowy budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pozwoli także powiększyć bazę dydaktyczną w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku.
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek. Budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna.
Wartość dofinansowania to 2 470 000,00zł. (95% szacowanej wartości inwestycji)
Inwestycja z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników tej ważnej drogi powiatowej, zarówno pieszych jak i prowadzących pojazdy.
 
Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich.
Wartość dofinansowania to 4 662 009,29 zł (90% szacowanej wartości inwestycji)
Nowoczesny stadion wraz z innymi realizowanymi obecnie projektami w infrastrukturę sportową pozwoli na zdecydowane podniesienie poziomu zaplecza sportowego dla młodzieży z Powiatu Tureckiego.
Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu powiatu otrzymały na zadania służące mieszkańcom dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na blisko 100 000 000 zł

Zdjęcia