2022.05.12

Bezpieczeństwo to podstawa !

W dniu 10 maja 2022 roku Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku Izabela Piotrowska podpisała umowę z Prezesem Zarządu firmy Defero Sp. z o.o.  Tomaszem Ruchłowskim o wykonanie robót budowalnych związanych z zadaniem pn. „Przebudowa budynku Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku do wymagań przepisów przeciwpożarowych”.

Całkowita wartość zadania to 484 363, 58 zł. Środki finansowe na realizację powyższej inwestycji pochodzą z budżetu Powiatu Tureckiego.

Zakres robót obejmuje wykonanie prac ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych oraz montaż i uruchomienie systemów oddymiania i sygnalizacji.

Realizacja tego zadania jest niezmiernie ważna ze względu na przystosowanie placówki do najnowszych standardów bezpieczeństwa oraz ze względu na specyfikę szkoły, w której uczą się dzieci z niepełnosprawnościami.  

Zdjęcia