2023.05.05

Droga powiatowa w Smaszewie już bezpieczniejsza

None

Sezon na modernizację dróg w Powiecie Tureckim jest w pełni. Dzięki potężnemu wsparciu ze środków rządowych w piątek można było oficjalnie oddać mieszkańcom nowo wybudowany chodnik w Smaszewie w Gminie Tuliszków.

W uroczystości wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik, Starosta Turecki Dariusz Kałużny, Burmistrz Tuliszkowa Krzysztof Roman, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tureckiego Eugenia Paterkiewicz, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Janczewski, Radny Marek Zabłocki, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Roman Kacprzak, wykonawca inwestycji Grzegorz Juszczak z firmy KON – BRUK, inspektor nadzoru Andrzej Paruszewski. Nie mogło zabraknąć Członka Zarządu Powiatu Tureckiego Bohdana Radeckiego oraz Sołtys Smaszewa Barbary Radzimskiej, którzy najbardziej zabiegali o tą potrzebną inwestycję. Jednak to dzięki staraniom Wiceministra Ryszarda Bartosika udało się pozyskać ponad milionowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – III Edycja PGR. W otwarciu inwestycji uczestniczyło także KGW i mieszkańcy Smaszewa.

Całkowita wartość zadania to 1.128.368,61 zł, a dofinansowanie wyniosło 1.031.242,62 zł.  Inwestycję wsparł także Tuliszków kwotą 28.205,24 zł i wcześniejszym wykonaniem dokumentacji projektowej za blisko 20 tys zł.. Większość wkładu własnego pochodziło z budżetu Powiatu Tureckiego.

W ramach zadania budowy chodnika w m. Smaszew wykonano przede wszystkim:

- chodnik o szerokości 2 metrów o nawierzchni z kostki brukowej na długości 630 metrów

- korekta łuku polegająca na zmianie geometrii wraz z wykonaniem poszerzenia, oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni na długości około 190 metrów

- pobocza z kruszywa łamanego na długości około 190 metrów

- kanalizacja deszczowa z wpustami i przykanalikami

- remont istniejącego przepustu drogowego

- energooszczędne oświetlenie uliczne

- ściek przykrawężnikowy i zjazdy indywidualne

Zdjęcia