2020.10.29

Gratulacje dla Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Bartosika

Szanowny Pan

Ryszard Bartosik

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego prosimy o przyjęcie gratulacji z okazji powołania Pana przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyrażamy przekonanie, że powierzone Panu Wiceministrowi nowe zadania będą stanowić źródło satysfakcji i zadowolenia oraz pozwolą Panu w pełni wykorzystać swoje kwalifikacje, by Polakom żyło się lepiej.

Dziękujemy za dotychczasową owocną współpracę. Pragniemy podejmować kolejne wspólne działania ukierunkowane między innymi na rzecz rozwoju polskiej wsi i rolnictwa  w Powiecie Tureckim.  

Życzymy Panu Wiceministrowi sukcesów w wypełnianiu powierzonych obowiązków oraz pomyślności w realizacji wszelkich planów i zamierzeń.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego                                       Starosta Turecki

      Piotr Szewczyński                                                                         Dariusz Kałużny