2023.06.19

Kolejne dofinansowanie dla PSP w Turku

None

2023 roku kolejną umowę ze Starostwem Powiatowym w Turku tym razem na dofinansowanie zakupu zestawu manekinów do szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Starostwo Powiatowe w Turku przekaże na ten cel kwotę 20 000 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 40 000 zł. 
Sygnatariuszami umowy byli bryg. Piotr Pietrucha – Komendant Powiatowy PSP w Turku, Dariusz Kałużny – Starosta Turecki, Władysław Karski – Wicestarosta oraz Teresa Borkowska – Skarbnik. 

W skład zestawu manekinów wejdą: fantom osoby dorosłej, fantom dziecka oraz fantom niemowlęcia. Komplet trzech wiernie odtworzonych manekinów umożliwi realistyczny trening podstawowych czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób we wszystkich grupach wiekowych.

To kolejna umowa podpisana w ostatnim czasie ze Starostwem Powiatowym w Turku, Wcześniej, 7 czerwca 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku podpisano umowę na wsparcie przez Starostwo Powiatowe w Turku montażu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Turku. Na mocy umowy Starostwo Powiatowe w Turku przekazało kwotę 20 tys. zł. na montaż instalacji o mocy 31,16 kWp. Instalacja zostanie posadowiona na gruncie na obszarze działki strażnicy KP PSP w Turku.
Tekst i zdjecia: Malwina Marczyńska

Zdjęcia