2020.03.24

Nieprzerwana współpraca ze służbami

W poniedziałek 23-go, w związku z zagrożeniem COVID-19 odbyło się spotkanie zespołu zadaniowego w składzie: Starosta Dariusz Kałużny, Wicestarosta Władysław Karski oraz Powiatowy Rzecznik Prasowy mec Przemysław Jandy, Powiatowy Inspektor Sanitarny Katarzyna Wysocka, Dyrektor SP ZOZ w Turku Krzysztof Sobczak, Komendant Powiatowy PSP w Turku st. kpt. Piotr Pietrucha, Komendant KPP w Turku mł. Insp. Michał Grzelak.

Satrosta zaczął od najważniejszej informacji, że na dzień 23.03.2020r. Nie odnotowano potwierdzonego przypadku zarażeniem koronawirusem na terenie Powiatu Tureckiego. Służby i powiatowy sztab zarządzania kryzysowego pozostaja w pełnej gotowości. Podkreślił, że jest w ciągłym kontakcie ze służbami, z którymi współpraca w oparciu o obowiązujące przepisy przebiega wzorowo. Jednocześnie starosta ponownie zaapelował o zachowanie zdrowego rozsądku, podkreślając, że najgorsza w obecnej sytuacji byłaby panika zupełnie nieuzasadniona realną sytuacją na naszym terenie.

Przedstawiciele poszczególnych służb odpowiezieli także na najbardziej nurtujące pytania.

Pytania do dyrektora szpitala:

Jak wygląda zaopatrzenie w sprzęt, respiratory, czy szpital hospitalizował i czy może hospitalizować osoby podejrzane o zakażenie?

SP ZOZ w Turku obecnie nie jest szpitalem, który może hospitalizować pacjentów podejrzanych o zakażenie, takie osoby nie powinny trafić do szpitala w Turku. Zgodnie z obowiązującymi procedurami osoby, które miały kontakt z osobami zakażonymi muszą to zgłosić od razu! Najlepiej tefonicznie jeszcze przed przyjazdem zespołu karetki! Także osoby, które przebywały za granicą są zobowiązane skontaktować się ze stacją sanitarno epidemiologiczną. Jeżeli mają objawy kliniczne powinni zgłosić się do oddziałów zakaźnych. Na terenie Wielkopolski oddziały  zakaźne są w Szpitalach Wojewódzkich w Koninie i Kaliszu .W szpital zakaźny przekształcono szpital miejski w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej. Podkreślić należy, że pacjenci powinni informować o kontaktach z osobami podejrzanymi lub o przyjeździe z zagranicy służby medyczne aby uniknąć potencjalnego zagrożenia dla funkcjonowania szpitali! Szpital w związku z posiadaniem transportu sanitarnego dedykowanego do przewozu osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem jest sukcesywnie zaopatrywany z rezerw materiałowych państwa w sprzęt jednorazowy ochronny. Ze względu na fakt, że szpital w Turku nie jest przeznaczony do hospitalizacji pacjentów zarażonych koronawirusem nie występują potrzeby istotnego zwiększania wykorzystywanego sprzętu w postaci respiratorów. Respiratory przede wszystkim powinny trafić do szpitali z oddziałami zakaźnymi jeżeli mają one takie potrzeby.

Ile osób liczy zespół karetki epidemiologicznej?
Zgodnie z wytycznymi NFZ zespoły karetek dedykowanych do transportu sanitarnego pacjentów podejrzanych o zarażenie koronawirusem mogą być jedno- lub dwuoosobowe. Karetka którą dysponuje SP ZOZ w Turku posiada dwuosobową obsługę.

Ile wyjazdów dotychczas na terenie powiatu odnotowano?

Z terenu powiatu tureckiego wykonano do dnia dzisiejszego transport jednego pacjenta do szpitala w Koninie, pozostałe transporty była na terenie innych powiatów i miasta Poznania.

W którym szpitalu znajdują się osoby z podejrzeniem COVID-19 z powiatu tureckiego?

SP ZOZ w Turku nie dysponuje taką informacją poza jednym przypadkiem przetransportowania pacjenta z naszego powiatu do szpitala w Koninie.

Pytaniania do Komendanta KPP w Turku

Czy osoby poddane kwarantannie ją przestrzegają?

Na chwilę obecną nie odnotowaliśmy przypadków niestosowania się do zasad kwarantanny. Wszystkie osoby współpracują. Policjanci odwiedzają objętych kwarantanną przynajmniej raz na dobę. Funkcjonariusze najpierw telefonicznie sprawdzają, czy dana osoba faktycznie przebywa w wyznaczonym miejscu. Z odległości poprzez kontakt wzrokowy potwierdzają czy osoby, które zostały odizolowane stosują się do zasad kwarantanny. Ponadto upewniają się, czy nie potrzebują one dodatkowego wsparcia lub pomocy. Policjanci nie mają bezpośredniego kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie, dlatego też nie są ubrani w specjalne stroje ochronne.

Jak jeszcze policjanci sprawdzają miejsca kwarantanny?

Od kilku dni udostępniana jest aplikacja „Kwarantanna Domowa”. Do wszystkich osób objętych kwarantanną zostaną wysłane wiadomości sms zachęcające do zainstalowania aplikacji. Policjanci podczas codziennych wizyt przekazują informacje osobom objętym kwarantanną o możliwości pobrania aplikacji. Aplikacja umożliwia zrealizowania zadań na potwierdzenie obecności w miejscu kwarantanny, umożliwia także złożenie zapotrzebowania na najważniejsze produkty. Udostępnia komunikaty o aktualnej sytuacji epidemiologicznej i ma możliwość połączenia ze służbami.

Jak straż KP PSP w Turku angażuje się w walkę z koronawirusem

W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem SARS-Cov-2 na terenie powiatu tureckiego Państwowa Straż Pożarna wspiera służby medyczne poprzez rozstawienie namiotu z osprzętem mającego służyć jako mobilna izba przyjęć przy niżej wymienionej placówce medycznej. Na wniosek dyrektora SP ZOZ w Turku Strażacy z Komendy Powiatowej rozstawili namiot pneumatyczny przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku od 13.03.2020 r.,

W Komendzie Powiatowej PSP w Turku , został ograniczony dostęp osób z zewnątrz, a w toku służby rygorystycznie przestrzegany jest reżim sanitarno-epidemiologiczny.

Druhom OSP przekazano materiały szkoleniowe oraz filmy multimedialne w zakresie postępowania z wirusem SARS-Cov-2, poinformowano o wdrożeniu określonych procedur oraz zapewnieniu bezwzględnie dodatkowych środków ochrony indywidualnej strażaka ( dot. wyznaczonych jednostek na terenie powiatu tureckiego oraz każdej z gmin )

Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu tureckiego dowożą żywność osobom potrzebującym pomocy, w związku z pozostaniem w gospodarstwach domowych (z zapewnieniem ochrony indywidualnej dla strażaków OSP)

komenda Powiatowa PSP w Turku zakupiła dodatkowe środki ochrony indywidualnej, sprzęt do dezynfekcji skóry i sprzętu – ww. sprzęt będzie wykorzystywany w interwencjach związanych ze zdarzeniami dot. koronawirusa na terenie powiatu tureckiego.

Pytania do Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Ile osób jest na kwarantannie. Co należy zrobić, jeśli pojawią się objawy, gdzie się zgłosić?

Na dzień 23.03.2020 kwarantanną objętych było 156 osób.
Jeżeli pojawiają się objawy należy telefonicznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Turku
Tel. (63) 280-36-82, (63) 280-36-95, (63)280-36-94, tel. alarmowy 697-777-304.
Ponadto nad osobami objętymi kwarantanną prowadzony jest codzienny nadzór telefoniczny z zapytaniem o samopoczucie i objawy.

Czy członkowie rodzin osób, które powróciły z zagranicy, również objęci są kwarantanną?

Członkowie rodziny, którzy nie wykazują objawów choroby i deklarują, że nie mieli kontaktu z osobą z potwierdzeniem zakażenia koonawirusem, nie są objęci kwarantanną.

Jaki jest czas oczekiwania na zrobienie testu oraz wynik?

Przeprowazenie i oczekiwanie na wynik testu jest różny, w zależności do którego laboratorium szpital skierował materiał do badań.

W którym szpitalu znajdują się osoby z podejrzeniem zarażenia koronawirusem z Powiatu Tureckiego?

Osoby z podejrzeniem zarażenia koronawirusem z Powiatu Tureckiego hospitalizowane są w szpitalu na oddziale zakaźnym w Koninie.

Ile było łącznie (od 12 do 23 marca) osób hospitalizowanych z powiatu tureckiego?

Z terenu Powiatu Tureckiego hospitalizowno 9 osób.
U wszystkich w badaniu laboratoryjnym uzyskano wynik negatywny na obecność koronawirusa.

 

Zdjęcia