2023.12.15

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego

14 grudnia 2023 roku o godzinie 9.00 w Sali im. Solidarności w Starostwie Powiatowym w Turku odbyło się ostatnie w 2023 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego.

Przedmiotem obrad było:

  1. Zaopiniowanie przez członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego projektu budżetu Powiatu na 2024 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
  2. Przedstawienie Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tureckiego na 2024 rok.
  3. Informacja o stanie przygotowania służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny do okresu zimowego ze szczególnym uwzględnieniem: problemu pandemii, bezdomności, zimowego utrzymania dróg oraz bezpieczeństwa w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i ferii zimowych.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele gmin oraz służb, inspekcji i straży.

Zdjęcia