2024.01.09

Powiat Turecki dba o zabytkowy kościół w Turku

Powiat Turecki pozyskał dofinansowanie na udzielanie dotacji z Programu Ochrony Zabytków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku o łącznej wartości 1 400 000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 
Zadania będą polegały na remoncie ścian północnej i wschodniej kościoła, a także na wykonaniu drenażu wokół obiektu i podłączeniu do kanalizacji deszczowej.
 
Dziś Starosta Turecki Dariusz Kałużny i Wicestarosta Władysław Karski podpisali umowy z Księdzem Proboszczem Markiem Kasikiem na udzielenie dotacji celowych na realizację powyższych inwestycji.
 
Cieszy fakt, że dzięki pozyskanym przez Powiat Turecki środkom i gospodarności Proboszcza zabytkowy kościół w Turku zyska nowy blask i zostanie uchroniony przed niszczeniem.

Zdjęcia