Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.09.18 Kultura i Turystyka Ważne!
84. rocznica napaści ZSRR na Polskę

Data 17 września 1939 roku – dzień napaści ZSRR na Polskę, zapisała się na kartach historii jako jedna z najboleśniejszych w dziejach narodu polskiego. W 84. rocznicę napaści ZSRR na Polskę, na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku, przy pamiątkowych kamieniach upamiętniających nazwy miejscowości, w których sowieccy najeźdźcy dokonali zbrodni na narodzie polskim, mieszkańcy Powiatu Tureckiego na czele ze Starostą Tureckim Dariuszem Kałużnym i Wójtem Gminy Turek Karolem Mikołajczykiem oddali hołd Ofiarom Katynia, Starobielska, Ostaszkowa, Tweru, Smoleńska. Obecni na uroczystości złożyli także symboliczne wiązanki kwiatów przy tablicach znajdujących się na ścianie kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku, dając wyraz pamięci Ofiarom sowieckiego ataku. Kulminacyjnym punktem wydarzenia była msza święta w intencji Ojczyzny. Dziękujemy wszystkim Państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość.

2023.09.11 Kultura i Turystyka Ważne!
Oddajmy hołd Ofiarom napaści ZSRR na Polskę

Starosta Turecki Dariusz Kałużny oraz Wójt Gminy Turek Karol Mikołajczyk uprzejmie zapraszają w dniu 17 września 2023 r. do udziału w obchodach rocznicy napaści ZSRR na Polskę

2023.08.29 Kultura i Turystyka Ważne!
Powiat Turecki z wieńcem na Dożynkach Wojewódzkich w Pleszewie

W minioną niedzielę  odbyły się  Dożynki Wojewódzkie w Pleszewie. Powiat Turecki wraz z wieńcem dożynkowym reprezentowali pracownicy Referatu Ochrony Środowiska w składzie Jarosław Szczap, Kamila Przybyła, Klaudia Wojciechowska oraz delegacja wieńcowa z Brudzewa.    

2023.08.16 Kultura i Turystyka Ważne!
Powiat Turecki oddał cześć Uczestnikom Bitwy Warszawskiej oraz honor Polskiemu Wojsku

Za rocznicę polskiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej uznawana jest data 15 sierpnia. Tego dnia obchodzone jest również Święto Wojska Polskiego i to właśnie żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej towarzyszyli delegacjom z Powiatu Tureckiego składającym kwiaty przy pomniku Orła Białego.   Bitwa Warszawska miała miejsce na terenach znajdujących się pomiędzy Dęblinem, a granicą z Prusami Wschodnimi. Wówczas stoczono kilka walk, a o ich wyniku zadecydowała determinacja polskiego dowództwa oraz odwaga doskonale przygotowanych żołnierzy.   Mieszkańcy Powiatu Tureckiego uczcili pamięć tamtych wydarzeń, kiedy to wojska polskie odparły bolszewików. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00 mszą święta w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Wierni modlili się wspólnie w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie delegacje udały się do parku im. Konstytucji 3 Maja w Turku i złożyły kwiaty przy pomniku Orła Białego, a także pod popiersiem Tadeusza Kosciuszki przy I LO w Turku.   Okolicznościowe przemówienie wygłosił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik. - Jak każdego roku, 15 sierpnia gromadzimy się, aby czcić chwałę oręża polskiego, czcić zwycięstwo naszej armii w roku 1920, zwycięstwo nad Bolszewikami, nad nawałą, nad czerwoną zarazą, która chciała zalać najpierw naszą Ojczyznę, a następnie Europę. Był to dzień cudu, bo nasza armia odparła sowiecką nawałę, ale zanim się to stało musiało się wydarzyć wiele i marszałek Józef Piłsudski, który był przywódcą politycznym, ale i dowódcą wojskowym musiał podjąć dużo ważnych i strategicznych decyzji. Najpierw doszło do zmiany premiera i został nim Wincenty Witos To było ważne wydarzenie, które umożliwiło przyciągnięcie do naszej Ojczyzny mas ludowych. W tym rządzie znalazły się wszystkie siły polityczne również socjaliści i lewica. Obok stali tylko komuniści, którzy w Białymstoku próbowali wraz z sowietami utworzyć tymczasowy Rząd Komunistyczny. Powstał Rząd Obrony Narodowej, zmieniono dowódcę naszych wojsk, sztabu generalnego. Te wszystkie działania spowodowały entuzjazm wśród naszych obywateli bowiem jedni walczyli w okopach, bili się na froncie, a lud w tym czasie modlił się w świątyniach. Dzięki tym działaniom była możliwa obrona naszej Ojczyzny. Wkład w to mieli zwykli żołnierzy, wybitni dowódcy- mówił Minister.   Organizatorami uroczystości patriotycznej byli Starosta Turecki Dariusz Kałużny oraz Wójt Gminy Turek Karol Mikołajczyk, którzy dziękują wszystkim za udział w dzisiejszym Święcie.

2023.08.04 Kultura i Turystyka Ważne!
15 sierpnia 2023 r - 103. Rocznica Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego.

Starosta Turecki Dariusz Kałużny oraz Wójt Gminy Turek Karol Mikołajczyk zapraszają Mieszkańców Powiatu Tureckiego do wzięcia udziału w dniu 15 sierpnia br. w uroczystościach z okazji 103. Rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święcie Wojska Polskiego.

2023.08.01 Kultura i Turystyka Ważne!
1 sierpnia - Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

1 sierpnia - Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Aby upamiętnić wydarzenie każdego roku 1 sierpnia w godzinę „W” uruchamiane są syreny alarmowe. Podobnie jak w latach ubiegłych również dzisiaj o godzinie 17.00, w dokładną rocznicę wybuchu walk, w całej Polsce słyszeć będzie można wycie systemów ostrzegania ludność. Również i w gminach powiatu tureckiego będzie miało miejsce to niespotykane upamiętnienie. Uczcijmy pamięć bohaterów walk o Warszawę.  

2023.07.24 Kultura i Turystyka Ważne!
Życzenia z okazji Święta Policji

Z okazji Święta Policji składamy - Kierownictwu, Policjantom, Emerytom oraz Zarządowi i Członkom ZTNSZZ Policjantów przy Komendzie Powiatowej w Turku- wyrazy szacunku i wdzięczności za wzorową postawę reprezentowaną w codziennej służbie. Gratulujemy męstwa, odwagi, sumienności i profesjonalizmu w wykonywaniu powierzonych obowiązków na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Tureckiego oraz życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, jak i podczas realizacji planów zawodowych.   Samorząd Powiatu Tureckiego

2023.07.03 Kultura i Turystyka Ważne!
Laureaci Ogólnokrajowego Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” z Powiatu Tureckiego

Wczoraj w Grodźcu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, którego celem była promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na trzecim miejscu sklasyfikowano gospodarstwo Państwa Agnieszki i Radosława Klimczaków z miejscowości Rzecha w Gminie Dobra. Z kolei wyróżnienia za udział otrzymali: Państwo Barbara i Andrzej Orligóra z Miłaczewka oraz Państwo Małgorzata i Łukasz Kałużny z Bibianny - Gmina Malanów. W imieniu Starosty Tureckiego nagrody laureatom wręczył Członek Zarządu Powiatu Tureckiego Ryszard Papierkowski. Sponsorem nagród był KUB-ROL Sklep rolniczo-techniczny Powered by Kramp. Nagrodzeni mieli także przyjemność otrzymać gratulacje od Wiceministra Rolnictwa Ryszarda Bartosika. Organizatorem konkursu była Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie. Przedsięwzięcie został objęte honorowym patronatem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.  

2023.06.27 Kultura i Turystyka Ważne!
UCZNIOWIE ZSR W KACZKACH ŚREDNICH ODBYLI STAŻ W HISZPANII

W ramach praktyk zawodowych 30 uczniów z klas czwartych Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich miało okazję wziąć udział w projekcie zagranicznym o nazwie: "Rozwój osobisty i zawodowy uczniów w ramach programu Erasmus+". Uczestnicy projektu to uczniowie kształcący się w kierunkach, takich jak: technik reklamy, technik spedytor, technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Projekt był  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach akcji kluczowej Erasmus+: mobilność edukacyjna, sektor: kształcenie i szkolenie zawodowe, a jego celem było uatrakcyjnienie procesu kształcenia oraz poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczniów. Staż zagraniczny odbywał się w jednym z piękniejszych  hiszpańskich miast- Walencji i trwał od 8 maja do 2 czerwca 2023 roku. W ramach projektu uczniowie mieli możliwość zapoznania się z warunkami pracy oraz nowymi technologiami. Ponadto projekt zakładał rozwój kompetencji językowych uczniów. Uczestnictwo w projekcie pozwoliło uczniom  nie tylko zdobyć nowe doświadczenia zawodowe, ale przede wszystkim podnieść umiejętności miękkie, takie jak:  samodzielność, praca w grupie, radzenie sobie w trudnych stresujących sytuacjach. Udział w stażach zagranicznych ma celu umożliwić uczniom naturalne wejście w kolejny etap rozwoju zawodowego, rozwijając w nich kreatywność i innowacyjność, które przyczynią się do osiągania sukcesów zawodowych w przyszłości. Projekt ten ma również korzyści z perspektywy przyszłych pracodawców, ponieważ umożliwi pozyskanie pracowników posiadających kwalifikacje zdobyte w nowoczesnych europejskich zakładach pracy, co na pewno przysłuży się do dalszego rozwoju  przedsiębiorstw z rejonu powiatu tureckiego. Podczas stażu w Hiszpanii, uczniowie mieli również okazję poznać tamtejszą kulturę  i specyfikę organizacji życia hiszpańskiego. W ramach projektu młodzież uczestniczyła w wycieczkach do nowoczesnych obiektów, takich jak Oceanarium czy Biopark, które pozwoliły na jeszcze głębsze poznanie lokalnych realiów. Projekt Erasmus+ zakładał równieżwizytę monitorującą w Walencji. Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Elżbieta Karwacka oraz koordynatorka projektu Agnieszka Szymańska miały  okazję spotkać się z przedstawicielami agencji Esmovia, pośredniczącej w organizacji projektu. W trakcie spotkania omówiono dalsze możliwości współpracy oraz działania mające na celu jak najlepsze wykorzystanie programu Erasmus+ w kontekście edukacyjnym. Obie strony wyraziły zainteresowanie kontynuacją współpracy i wymianą dobrych praktyk. Kolejnym ważnym elementem wizyty było odwiedzenie miejsc, w których uczniowie odbywali staże. Dyrektor oraz koordynator miały  okazję spotkać się z pracodawcami, którzy wyrazili ogromne zadowolenie z zaangażowania i umiejętności uczniów. Pracodawcy docenili wysoki poziom profesjonalizmu oraz chęć uczenia się i rozwoju w swoich zawodach. Ta pozytywna opinia stanowi wspaniałą wiadomość dla uczniów, którzy cieszą się z takiego feedbacku oraz możliwości zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności podczas zagranicznych praktyk. Wizyta monitorująca była istotnym etapem projektu Erasmus+. Pozwoliła pani  dyrektor oraz koordynatorce lepiej zrozumieć dynamikę projektu i potwierdzić korzyści, jakie przynosi uczniom.  Dzięki zaangażowaniu, zarówno szkoły, jak i partnerów zagranicznych, uczniowie zyskali wyjątkową okazję do rozwoju zawodowego i osobistego poprzez międzynarodową wymianę wiedzy i doświadczeń. Koordynatorzy projektu: Agnieszka Szymańska i Elżbieta Wojciechowska

2023.06.20 Kultura i Turystyka Ważne!
Grali o puchar Starosty

Za nami „Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Starosty Tureckiego”. Ależ to były emocje! Oto prezentacja wyników:   KATEGORIA „OPEN” KOBIET I MIEJSCE : MAGDALENA LACHMAN – KALISZ MARTA PYTLARZ – STAWISZYN II MIEJSCE: JULIA SANECKA – KALISZ KORNELIA JANCZAK – OBRZĘBIN - TUREK III MIEJSCE: AGNIESZKA GOLA-FRĄTCZAK – KALISZ EWA NAGŁOWSKA – KALISZ   KATEGORIA MĘŻCZYZN 50+ I MIEJSCE : PAWEŁ KOZIELSKI – PORADZEW - GOSZCZANÓW DAWID STĘPNIAK – ŁÓDŹ II MIEJSCE: KRYSTIAN BANGROWSKI – ZŁOTNIKI MAŁE KOLONIA - STAWISZYN, KRYSTIAN WALCZAK – KALISZ III MIEJSCE : DAMIAN NOWAK – WILCZYN BŁAŻEJ SZYMCZAK – KALISZ   KATEGORIA MĘŻCZYZN 75+ I MIEJSCE : WOJCIECH PYTLARZ – STAWISZYN ARTUR HELMAN – MAŁGÓW KOLONIA - LISKÓW II MIEJSCE: ARTUR PIECHOCKI - KALISZ DAMIAN SKORUPA – KALISZ III MIEJSCE : PIOTR STOŻEK – CHRUSTY MICHAŁ KOBIERACKI – ŁÓDŹ   Puchary nagrodzonym wręczał Naczelnik Wydziału Edukacji Sławomir Kosobudzki. Serdecznie dziękujemy za udział w turnieju, zapraszamy za rok .