Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.05.17 Edukacja i sport Ważne!
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Starosty Tureckiego 17.06.2023 r.

Zapraszamy do udziału w Otwartym Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Starosty Tureckiego 17 czerwca 2023 roku. 

2023.05.12 Wydarzenia Ważne!
21. maja Majówka Powiatu Tureckiego

21 maja br. od godz. 9.00 Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich w Powiecie Tureckim stanie się sercem Województwa Wielkopolskiego pod względem ogrodnictwa i rolnictwa oraz wyjątkowych smaków czyli popisów kulinarnych w konkursach: Bitwa Regionów i Kulinaria Powiatu Tureckiego. Przede wszystkim będzie miejscem dobrej zabawy, a to za sprawą Wielkopolskiej Biesiady czyli Majówki Powiatu Tureckiego z Wystawa Rolno-Ogrodnicza i Pikniku z Produktem Polskim- powiatowy etap VIII edycji Bitwy Regionów, zorganizowanej przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Bartosika, Starostę Tureckiego Dariusza Kałużnego, Wójta Gminy Turek Karola Mikołajczyka i Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich Elżbietę Karwacką. ZAPRASZAMY!!! https://poznan.tvp.pl/69915021/wielka-majowka-w-kaczkach-srednich-17052023?fbclid=IwAR3iQ0_7aIa1gGQzqosxzqCFsaESAkYdoTGxbEgUmYZ0MNV6ocv1sdZm3FQ

2023.05.09 Komunikaty Ważne!
Starosta wydał pozwolenie na budowę ciepłowni geotermalnej w Turku

Dobre wiadomości dla mieszkańców Turku. Inwestor ciepłowni geotermalnej w Turku, czyli PGKiM w Turku w końcu uzupełnił dokumentację projektową zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego określonymi w decyzji z dnia 20.12.2022 r. Niezbędne uzupełnienia i zmiany w dokumentacji projektowej, pozwoliły Staroście Tureckiemu na wydanie pozwolenia na budowę, co umożliwia rozpoczęcie inwestycji. Niezbędne dla wydania pozytywnej decyzji było dokładne określenie powierzchni całej inwestycji i dołączenie wymaganej prawem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której zabrakło w pierwotne wersji projektu. Uzupełniono pozostałe braki dotyczą zawartości projektu budowlanego, tj. - należało jednoznacznie wskazać, czy zakresem inwestycji objęty był odwiert geotermalny zatłaczający GT-2 - projekt w jednym miejscu wskazywał, że odwiert będzie realizowany, a w kolejnym - że na innym etapie; tymczasem decyzja o pozwoleniu na budowę winna być wewnętrznie spójna i jasno określać zakres inwestycji, której dotyczy; - należało załączyć opis technologiczny w celu stwierdzenia ogólnej mocy przedsięwzięcia, by określić zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego, tj. czy inwestycja posiada moc ogólną nie przekraczającą – 100kW dla urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii. Inwestor złożył wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie oraz załączył decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach: - decyzję środowiskową dla wskazanego przedsięwzięcia wydał Burmistrz Miasta Turku w dniu 10.03.2023r. (decyzja stała się ostateczna 8.04.2023r.). Procedura dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach trwała od 15.11.2022r. do 10.03.2023r. tj. ok. 4 miesiące z uwagi na przestrzeganie procedur administracyjnych, m.in. przestrzeganie terminów administracyjnych oraz informowanie stron postępowania. Podobnie jak wydawanie decyzji środowiskowej, tak uzyskanie pozwolenia na budowę jest również procedurą administracyjną w której obowiązują terminy, informowanie stron postępowania oraz uzupełnianie obowiązków dotyczących projektu budowlanego. Jeżeli organ ma określone wątpliwości, a inwestycja ma złożony charakter należy załączać m.in. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowa inwestycja wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestor taką decyzję otrzymał. Decyzja ta zawiera wymogi które inwestor musi spełnić, by oddać obiekt do użytkowania. Jeśli chodzi o zgodność z miejscowym planem zagospodarowania inwestor określił, że urządzenia OZE będą miały moc do 60kW i moc ta generowana będzie wyłącznie przez urządzenia fotowoltaiczne, gdyż pompy ciepła będą pracowały wyłącznie w oparciu o energię elektryczną. Jeżeli chodzi o odwierty geotermalne GT-1 i GT-2 nie są one objęte projektem budowlanym oraz wnioskiem o pozwolenie na budowę. Uzupełnienie projektu architektoniczno - budowlanego o opis technologiczny oraz spójność z treścią ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozwoliło Staroście Tureckiemu na zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w dn. 5.05.2023r. zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Turku. Wszyscy inwestorzy: czy to wielkie korporacje, czy małe przedsiebiorstwa, ale także każdy miszkaniec musi budować w opraciu o obowiązujące przepisy i załączyć odpowiednie dokumenty.  

2023.05.08 Kultura i Turystyka Ważne!
Powiatowe obchody Dnia Strażaka i 100-lecie OSP Chylin

W sobotę 6 maja odbyły się tradycyjne ochody Dnia Strażaka w Powiecie Tureckim. W tym roku ochody w chylinie były połączone ze 100-leciem miejscowej Ochotniczyjej Sraży Pożarnej. Powiat Turecki reprezetował Starosta Turecki Dariusz Kałużny, Członek Zarządu Powiatu Tureckiego Magdalena Wysocka, Radny Rady PT nadbryg. Arkadiusz Przybyła. W przygotowanych z rozmachem uroczystościach wziął udział Sekretarz Sanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi który dziękował druhom za służbę: - W dniu waszego święta, stojąc pod biało-czerwonym sztandarem, na tle nowego herbu gminy Władysławów chciałbym wam złożyć najlepsze życzenia i podziękowania za codzienną służbę na rzecz mieszkańców powiatu tureckiego. Jubilatom, strażakom z jednostki w Chylinie życzę wszelkiej pomyślności. Dziękuję wam za te 100 lat służby dla drugiego człowieka.    

2023.05.08 Wydarzenia Ważne!
Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza

Najlepsze życzenia zdrowia oraz jak największego grona fascynatów słowa pisanego z okazji Dnia Biblitekarza i Bibliotek dla wszystkich Bibilotekarzy z Powiatu Tureckiego  przekazuje  Samorząd Powiatu Tureckiego

2023.05.05 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Rusza kolejna duża inwestycja w drogę powiatową w Gminie Brudzew

Na kwotę 4.098.954,19 złotych opiewa umowa na przebudowę jakże ważnej drogi powiatowej nr 3400P czyli ulicy Turkowskiej w Brudzewie, którą 5 maja podpisał Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Roman Kacprzak oraz wykonawca inwestycji Konrad Marek z firmy M.K. Stella z Koła. Umowę podpisano w obecności Starosty Dariusza Kałużnego, Wicestarosty Władysława Karskiego, Wójta Cezarego Krasowskiego oraz Radnej Rady Powiatu Tureckiego Barbary Zielińskiej. Inwestycja została w znacznej mierze wsparta z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023 kwotą 3.156.047,43 zł. Wkład własny Powiatu Tureckiego wynosi 862.906,76 zł. Gmina Brudzew przeznaczyła 80.000 zł dofinansowania. Zadanie będzie polegało na kompleksowej przebudowie ulicy na długości 760 metrów, powstaną nowe chodniki i nawierzchnia jezdni na odcinku od UG Brudzew do cmentarza. W ramach inwestycji powstaną nowe, dwumetrowe chodniki z kostki, zjazdy do posesji, a także nowa nawierzchnia o szerokości 6,4 metra wraz z owa kanalizacją deszczową. Wcześniej Powiat Turecki przebudował I odcinek ulicy Turkowskiej od ul. Mickiewicza do Urzedu Gminy Brudzew Na czas budowy na ul. Turkowskiej w Brudzewie zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ulicy.

2023.05.05 Zdrowie i Bezpieczeństwo Ważne!
Droga powiatowa w Smaszewie już bezpieczniejsza

Sezon na modernizację dróg w Powiecie Tureckim jest w pełni. Dzięki potężnemu wsparciu ze środków rządowych w piątek można było oficjalnie oddać mieszkańcom nowo wybudowany chodnik w Smaszewie w Gminie Tuliszków. W uroczystości wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik, Starosta Turecki Dariusz Kałużny, Burmistrz Tuliszkowa Krzysztof Roman, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tureckiego Eugenia Paterkiewicz, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Janczewski, Radny Marek Zabłocki, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Roman Kacprzak, wykonawca inwestycji Grzegorz Juszczak z firmy KON – BRUK, inspektor nadzoru Andrzej Paruszewski. Nie mogło zabraknąć Członka Zarządu Powiatu Tureckiego Bohdana Radeckiego oraz Sołtys Smaszewa Barbary Radzimskiej, którzy najbardziej zabiegali o tą potrzebną inwestycję. Jednak to dzięki staraniom Wiceministra Ryszarda Bartosika udało się pozyskać ponad milionowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – III Edycja PGR. W otwarciu inwestycji uczestniczyło także KGW i mieszkańcy Smaszewa. Całkowita wartość zadania to 1.128.368,61 zł, a dofinansowanie wyniosło 1.031.242,62 zł.  Inwestycję wsparł także Tuliszków kwotą 28.205,24 zł i wcześniejszym wykonaniem dokumentacji projektowej za blisko 20 tys zł.. Większość wkładu własnego pochodziło z budżetu Powiatu Tureckiego. W ramach zadania budowy chodnika w m. Smaszew wykonano przede wszystkim: - chodnik o szerokości 2 metrów o nawierzchni z kostki brukowej na długości 630 metrów - korekta łuku polegająca na zmianie geometrii wraz z wykonaniem poszerzenia, oraz warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni na długości około 190 metrów - pobocza z kruszywa łamanego na długości około 190 metrów - kanalizacja deszczowa z wpustami i przykanalikami - remont istniejącego przepustu drogowego - energooszczędne oświetlenie uliczne - ściek przykrawężnikowy i zjazdy indywidualne

2023.05.05 Kultura i Turystyka Ważne!
Obchody święta Konstytucji 3 Maja w Powiecie Tureckim

Dzisiejsze obchody święta Konstytucji 3 Maja w Powiecie Tureckim rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Następnie delegacje wraz z pocztami sztandarowymi wzięły udział w tradycyjnym pochodzie ulicami miasta. Uroczystości odbyły się pod pomnikiem Orła Białego. Do wciąż aktualnych dla nas wartości zawartych w pierwszej konstytucji z 1791 roku odwołał się w swoim wystąpieniu Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik: "Konstytucja 3 Maja tak jak każdy akt prawny ustalony w demokratycznym, wolnym państwie zaczyna się od słów: W imię Boga. Tak jak każda konstytucja, ta nasza współczesna i inne konstytucje mówi o tym, że największą władzą Rzeczypospolitej jest naród. I tak jest. Tak winno być. To ona właśnie ma narodowi służyć. Ma strzec praw i przywilejów obywateli. Często, szczególnie w dzisiejszej rzeczywistości odwołują się niektórzy do konstytucji twierdząc, że winna ona służyć tylko wybranym. Nie, tak być nie może. Konstytucja jest dla całego narodu i przez ten naród jest ustanowiona (...) - powiedział Wiceminister Bartosik, który dziękując wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości, podkreślając wagę kultywowania naszej narodowej tradycji, gdyż to nie obowiązek a przywilej, kiedyś nieosiągalny dla wielu pokoleń. Dzisiejsza uroczystość była piękna okazją aby uhonorować mieszkankę powiatu nowo ustanowioną przez Zarząd Powiatu Tureckiego nagrodą Starosty Tureckiego "Diament Powiatu Tureckiego". Nagroda przyznawana jest za całokształt działalności, wpływający na rozwój i promocję Powiatu Tureckiego, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć i działań podejmowanych przez laureata. Statuetkę w kategorii kultura i sztuka, za działania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, kultywowania tradycji regionalnych i pielęgnowania patriotyzmu otrzymała Pani Anna Wronowska - Prezes Związku Sybiraków Koła Terenowego w Turku. Część artystyczno- historyczną odwołującą się do wydarzeń sprzed 232 lat zaprezentowali uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadusza Koścuszki w Turku. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów przez przedstawicieli Samorządu Powiatu Tureckiego, Gminy Turek, jednostek organizacyjnych i instytucji z terenu powiatu przy asyście żołnierzy 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.   Fotogaleria: https://www.facebook.com/powiatturekpl/posts/583329430444077

2023.05.02 Komunikaty Ważne!
Kondolencje dla Burmistrza Miasta Turku Romualda Antosika

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca Panu Burmistrzowi Romualdowi Antosikowi składa Samorząd Powiatu Tureckiego.

2023.04.28 Edukacja i sport Ważne!
Powodzenia, Maturzyści!

Życzenia Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego Piotra Szewczyńskiego na okoliczność zakończenia roku szkolnego uczniów klas maturalnych ze szkół prowadzonych przez Powiat Turecki.