Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2017.04.06 Edukacja i sport
Erasmus + BUS w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich

      W dniu 28 marca dzięki inicjatywie Starosty Tureckiego pana Mariusza Seńko oraz Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych CKP  pana Krzysztofa Świerka goszczono w Kaczkach Średnich ekspertów Narodowej Agencji Programu Erasmus +. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu „Erasmus + Bus”  i stało się okazją dla ponad stu uczestników z placówek oświatowych oraz samorządowych do odkrywania nowych możliwości rozwoju edukacji oraz wymiany doświadczeń. Program Erasmus +, jak podkreśla w adresie skierowanym do ZSR CKP zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pani Aleksandra Ścibich – Kopiec, wspiera międzynarodową współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk a także umożliwia realizację działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia oraz nadania jemu wymiaru europejskiego. Po oficjalnym otwarciu konferencji oraz wprowadzeniu do programu Erasmus + odbyły się szkolenia z poszczególnych obszarów projektowych. Pani Izabela Laskowska oraz pan Krzysztof Świerk zapoznali uczestników z możliwościami projektowymi z zakresu Kształcenia i szkolenia zawodowego. Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe  za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. W kolejnym panelu konferencji pani Emilia Halemba z sektora Edukacji szkolnej omawiała projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” oraz „Partnerstwa Strategiczne”. Podkreślała tym samym wpływ tego typu projektów na poprawę jakości pracy placówki oświatowej. Zagadnienia związane z Wymianą młodzieży oraz Wolontariatem europejskim omówił szczegółowo pan Grzegorz Kucharyk – ekspert z zakresu „pokolenia młodych liderów” czyli sektora Erasmus + Młodzież. Spotkanie w Kaczkach Średnich zakończyło się sesją pytań oraz indywidualnymi konsultacjami z ekspertami. Równolegle do Konferencji odbywały się lekcje „Papiery do kariery” z panem Łukaszem Smogorowskim - ekspertem FRSE dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych, w trakcie których przedstawiono informacje dotyczące dokumentów Europass. Portfolio Europass, składające się z pięciu dokumentów, pozwala obywatelom europejskim zaprezentować swoje umiejętności wiedzę, kompetencje , kwalifikacje i doświadczenie w dowolnym kraju europejskim. Dokumenty Europass uznawane są w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej, w krajach EFTA/EOG oraz w krajach kandydujących.

2017.04.06 Edukacja i sport
III miejsce w finale wojewódzkim konkursu o bezpieczeństwie dla ZST w Turku

  1 kwietnia 2017 r.  trzyosobowa grupa młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Turku uczestniczyła w finale  IV edycji Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczeństwo wokół mnie”.  Celem przedsięwzięcia było propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród młodzieży oraz rozwijanie jej zainteresowań i umiejętności dotyczących przedmiotowego zagadnienia. Część teoretyczną stanowi test obejmujący materiał podstawy programowej  z przedmiotów: wiedza o społeczeństwie oraz edukacja dla bezpieczeństwa, a także zagadnienia z zakresu ruchu drogowego, bezpieczeństwa na kąpieliskach i funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa publicznego. Część praktyczna obejmowała sprawdzenie umiejętności z zakresu udzielania  pierwszej pomocy. Organizatorami konkursu byli: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu oraz WOPR Województwa Wielkopolskiego. Patronat honorowy objęli: Wielkopolski Kurator Oświaty, Komendant Miejski Policji w Poznaniu oraz Ochotnicza Straż Pożarna. W tegorocznej  edycji uczestniczyły 23 szkoły z województwa wielkopolskiego. Zespół Szkół Technicznych w Turku reprezentowali: Sylwia Kostrzewa - kl. III TT, Łukasz Jakubowski - kl. III TT i Piotr Kaczmarkiewicz - kl.  III EB. Najlepszy wynik indywidualny zawodów , w części praktycznej obejmującej umiejętności ratownicze z zakresu  pierwszej pomocy,  uzyskała Sylwia Kostrzewa, zdobywając maksymalną ilość punktów. Suma punktów całego zespołu w etapie praktycznym dała ZST trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej.                                            

2017.04.05 Wydarzenia
Powiat Turecki obchodził Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Aby poznać i zrozumieć problem autyzmu od 31 marca do 2 kwietnia w powiecie tureckim  zorganizowano obchody  Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku oraz działające przy Ośrodku Stowarzyszenie „Przyjaźni Dzieciom” zorganizowali trzydniowe obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu pod hasłem „Chcemy być sobą”, przyłączając się tym samym do ogólnopolskiej kampanii społecznej Fundacji JiM „Polska na niebiesko”. Akcja rozpoczęła się „Niebieskim Heppeningiem” na Rynku Miejskim w Turku. Wzięły w nim udział dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół miasta Turek i powiatu tureckiego, także przedstawiciele władz Starostwa Powiatowego w Turku i Miasta Turek. Niebieski Happening rozpoczął się przekazaniem symbolicznej „iskierki”. W poczuciu solidarności i zrozumienia dla osób z autyzmem uczestnicy spotkania utworzyli z papierowych małych serduszek - wielkie niebieskie serca. Kolejnym punktem dnia była I Powiatowa Konferencja pod hasłem „Autyzm – poznaj, zrozum, zaakceptuj”, zorganizowana na terenie Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony władz samorządowych Powiatu Tureckiego, Miasta Turek, dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz rodziców dzieci autystycznych. Wprowadzeniem do tematu konferencji był film pt. „Zaczarowany świat”, którego bohaterami byli uczniowie z autyzmem uczęszczający do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Turku. Głównym prelegentem konferencji była pani Sylwia Baranowska, specjalista do spraw autyzmu, wykładowca Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu. W swoim wykładzie pt. „Zrozumieć autyzm” przybliżyła problematykę zachowań osób z autyzmem i ich codziennych zmagań z rzeczywistością. Kolejne wystąpienie dotyczyło tematu „Praktyczne aspekty diagnozy i terapii dziecka autystycznego – rola poradni psychologiczno – pedagogicznej”. Specjaliści Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku, pani pedagog Katarzyna Frącala i pani psycholog Anna Gradecka – Porada zapoznały zebranych z procedurą diagnozowania osób z autyzmem i możliwościami wsparcia dzieci i ich rodzin. Podczas trwania konferencji można był dokonać zakupu pomocy edukacyjnych sklepu internetowego „EMPIS”, który prezentował swoją ofertę. W sobotę na stadionie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku członkowie Klubu Biegacza „Maraton” Turek oraz młodsi i starsi mieszkańcy naszego powiatu w niebieskich strojach biegali „Na niebiesko dla Autyzmu”, by w ten sposób okazać swoje wsparcie i solidarność z osobami z autyzmem. Ostatni dzień wydarzeń upłynął na pląsach, zabawach z chustą i aerobiku w towarzystwie członków Stowarzyszenia „Morsy Turek” w Stanicy Żeglarskiej w Przykonie. „Niebieska Kąpiel”  Morsów i odważnych nowicjuszy zakończyła dzień pełen wrażeń i atrakcji. Tego dnia na znak solidarności z osobami z autyzmem budynek Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku, Starostwo Powiatowe w Turku oraz Muzeum Miasta Turku rozświetliły się na niebiesko.

2017.04.03 Edukacja i sport
„Wiarygodne Szkoły” Powiatu Tureckiego

Decyzją Kapituły IV Edycji 2016/2017 Ogólnopolskiego Programu „Wiarygodna Szkoła” oba technika Powiatu Tureckiego otrzymały tytuł Laureata Programu, który potwierdza Certyfikat Wiarygodności. Zdobycie zaszczytnego tytułu jest jasną deklaracją stosowania przez Szkołę odpowiednich standardów w zakresie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa. Legitymowanie się znakiem firmowym Wiarygodnej Szkoły buduje prestiż placówki zarówno w regionie jak i w Polsce. Certyfikat Wiarygodna Szkoła w lutym br. otrzymało również I Liceum Ogólnokształcące w Turku. Tak więc wszystkie trzy szkoły średnie Powiatu Tureckiego to placówki godne zaufania, reprezentujące odpowiedni poziom nauczania, a jednocześnie będące wiarygodnym partnerem we współpracy.   Gratulujemy !

2017.03.31 Kultura i Turystyka
Zgłoś swój udział do Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce

  Ruszył nabór zgłoszeń do organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”. To już XI edycja konkursu. Wcześniejsze potwierdzają stały rozwój ilościowy i jakościowy bazy turystyki wiejskiej w Wielkopolsce, która stanowić może doskonałą wizytówkę naszego regionu. Celem konkursu jest promocja wielkopolskiej wsi jako miejsca wypoczynku, a także motywacja jednostek turystycznych i agroturystycznych, zwłaszcza tych małych, do podnoszenia standardu usług i wzbogacenia oferty. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:   gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim obiekt na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym, itp. wykorzystujący tradycje i walory wsi. Nabór zgłoszeń trwa do dnia 15 maja 2017 r. Laureaci poza nagrodami finansowymi zostaną również objęci akcją promocyjną, stanowiącą doskonałą reklamę i zachętę do poznania walorów krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego poszczególnych powiatów naszego województwa. Szczegółowe informacje dotyczące XI edycji konkursu (regulamin, arkusz zgłoszenia obiektu, kryteria oceny, oświadczenie o wyrażenie zgody na udział w konkursie) znajdują się na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: - www.umww.pl (www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi­­_agroturystyka) - www.wielkopolska.travel/agroturystyka, gdzie znajduje się również baza dotychczas nagrodzonych obiektów.  

2017.03.31 Wydarzenia
Certyfikaty ukończenia kursów komputerowych wręczone

  Zakończyły się warsztaty komputerowe dla seniorów zorganizowane przez Posłankę do Parlamentu Europejskiego – Krystynę Łybacką przy współudziale Starosty Tureckiego oraz Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Uroczyste wręczenie 15 certyfikatów uczestnikom kursu odbyło się 29 marca br. w Starostwie Powiatowym w Turku. Gratulacje seniorom przekazali Starosta Turecki Mariusz Seńko, asystent Pani Europoseł Tadeusz Tomaszewski oraz Radny Rady Powiatu Tureckiego Marian Marczewski. Odbywające się  od stycznia w Zespole Szkół Technicznych w Turku warsztaty komputerowe cieszyły się dużym zainteresowaniem, a informatyczne umiejętności zdobyte przez kursantów, co podkreślił Starosta Turecki Mariusz Seńko z pewnością okażą się pomocne w poznawaniu świata za pomocą komputera.    

2017.03.31 Edukacja i sport
ZSR CKP w Kaczkach Średnich na szkoleniu Oventrop

  W dnu 27 marca uczniowie technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z ZSR CKP w Kaczkach Średnich wzięli udział w specjalistycznym szkoleniu zorganizowanym przez firmę Oventrop w jej siedzibie w Broniszach k. Warszawy. Tematyką szkolenia było „Równoważenie hydrauliczne i stabilizacja ciśnienia instalacji grzewczych, chłodniczych oraz wody użytkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi”. Po części teoretycznej uczniowie samodzielnie wykonywali pomiary przepływu instalacji z wykorzystaniem nowoczesnego modelu pomiarowego.

2017.03.31 Inwestycje i Rynek pracy
Kolejne kluczowe inwestycje drogowe w Powiecie Tureckim

            W najbliższym czasie zostanie uruchomiona kolejna już inwestycja drogowa w ramach środków budżetowych Powiatu Tureckiego. Tym razem gruntownej modernizacji ulegnie droga powiatowa nr 4583P na odcinku Wrząca - Piętno (długość 5,070 km) z kompleksową przebudową skrzyżowania w miejscowości Piętno. Będzie to jedna z kluczowych inwestycji z zakresu poprawy  powiatowej infrastruktury drogowej, która zmieni obraz tamtejszej drogowej rzeczywistości.             Wspomniana przebudowa zostanie dokonana na podstawie umowy zawartej w dniu 28.03.2017 roku z konsorcjum firm Invest Development Sp. z o.o.  oraz Molewski Sp. z o.o. Wartość umowy wynosi  2.671.319, 51zł brutto. Termin zakończenia inwestycji zaplanowany jest na koniec lipca 2017 roku.             W zakres inwestycji wchodzi przebudowa drogi na odcinku Piętno – Wrząca ze skrzyżowaniem w miejscowości Piętno, a także wykonanie nowej konstrukcji na poszerzeniu w miejscach utraty nośności i uformowanie warstwy wiążącej i ścieralnej. Ponadto zostaną stworzone zjazdy indywidualne z kruszywa łamanego i kostki brukowej. Na uwagę zasługuje też budowa chodnika i krawężników betonowych oraz poboczy wzmacnianych kruszywem. Pomyślano również o bezpieczeństwie osób podróżujących transportem publicznym i  zdecydowano o utworzeniu nowych zatok autobusowych. Oczyszczone zostaną istniejące przepusty uliczne, powstaną też nowe rowy przydrożne. Strategiczna dla Powiatu Tureckiego inwestycja pozwoli na zwiększenie komfortu podróżowania oraz przyczyni się do unowocześnienia komunikacji drogowej. Z całą pewnością poprawi także bezpieczeństwo ruchu drogowego, które jest priorytetowym zadaniem dla lokalnego samorządu. Przebudowa drogi wpłynie również na jakość walorów estetycznych miejscowości. Sprawne funkcjonowanie modernizowanej sieci drogowej zostanie wsparte wykonaniem nowego oznakowania poziomego i  pionowego w podanych miejscowościach.             Realizacja kolejnych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej to efekt skutecznych działań władz Powiatu Tureckiego. Jednocześnie mając na uwadze dobro użytkowników dróg, zwraca się  uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności na drodze podczas remontów i przeprasza za utrudnienia w ruchu.    

2017.03.29 Edukacja i sport
II Harcerskie Spotkanie z Książką w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

    II Harcerskie Spotkanie z Książką, które po raz drugi odbyło się w dniach 24-26 marca 2017 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku - to dowód na to, że rehabilitacja osób niepełnosprawnych może przybierać różnorakie formy. Jednym z głównych celów tego spotkania była popularyzacja czytelnictwa. Dlatego zachęcono uczestników Zlotu do czytania poprzez zabawę, grę terenową i warsztaty. Harcerski Zlot obfitował w szereg ciekawych wydarzeń. Pierwszego dnia odbyło się „Świeczkowisko. Przy dźwiękach gitary, śpiewie harcerskich piosenek wspaniale bawili się goście: pan Jacek Suszek, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Edukacji, pan Robert Chmielewski, Komendant Hufca ZHP Turek, pan Franciszek Pyziak, Zastępca Komendanta Hufca ZHP Turek oraz Dyrekcja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku. Sobotni dzień upłynął harcerzom na  grze terenowej „W poszukiwaniu Śródziemia”, opartej na fabule książki „Hobbit” J.R.R. Tolkiena. Tego dnia na ulicach naszego miasta można było spotkać przedziwne postacie, które budziły dużą ciekawość przechodniów, można było porozmawiać z czarodziejem Gandalfem, park przy Liceum Ogólnokształcącym opanowały Krasnoludy, natomiast w samym centrum Turku, przy fontannie –  Czarodziej Radagast prosił o uratowanie wyschniętego źródła. Kolejną atrakcją organizatorów Zlotu było  „Spotkanie z książką”. Zapoczątkował go występ Teatru „Makuszaki” w przedstawieniu pt.„Słowik”, po czym wykorzystując zmysły słuchu, węchu i dotyku  rozpoczęła się  książkowa przygoda związana z innowacyjnym czytaniem książek. Zorganizowane przez  Drużynę Harcerskich Nieprzetartego Szlaku ze Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym spotkanie to wspaniała forma integracji, rozwijania samoświadomość, inspiracji do działania i wzmacniania poczucie własnej wartości osób niepełnosprawnych.    

2017.03.28 Wydarzenia
20 mln na edukację dla Powiatu Tureckiego!!!

 O tym jak ważna jest inwestycja w edukację i jak ważne są odpowiednie środki, by zapewnić właściwy standard nauczania mówią działania  Samorządu  Powiatu Tureckiego, który korzystając z   środków  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20 pozyskał na ten strategiczny cel ok. 20 mln zł.     Zaledwie miesiąc temu zostały podpisane umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na realizację projektów, które w znacznym stopniu wpłyną na jeszcze lepszy kształt szkolnictwa zawodowego w Powiecie. W ramach projektów w dwóch głównych szkołach o charakterze technicznym; Zespole Szkół Technicznych w Turku i Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich powstaną nowoczesne pracownie wyposażone w wysokospecjalistyczny sprzęt, maszyny   działające w oparciu o najnowocześniejsze technologie, materiały dydaktyczne a wszystko po to, aby stworzyć uczniom warunki kształcenia zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy. Projekty skorelowane są z potrzebami regionalnego i lokalnego rynku pracy, przewidują więc podnoszenie kompetencji i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, a także zakładają przebudowę infrastruktury budynku „E” należącego do ZST w Turku z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Równolegle z projektami w obszarze szkolnictwa zawodowego rusza realizacja projektów podnoszących jakość szkolnictwa ogólnego. W trosce o wysoki poziom nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (matematyki, fizyki, geografii i chemii) uruchomionych zostanie cały szereg zajęć wyrównawczych, wspierających i rozwijających wiedzę i umiejętności uczniów obu wspomnianych wcześniej szkół. Koła zainteresowań dadzą im ponadto   możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju warsztatach, wyjazdach edukacyjnych. W celu skutecznego realizowania edukacji opartej na metodzie eksperymentu obie szkoły zostaną doposażone w nowoczesne pracownie przyrodnicze i matematyki, pomoce dydaktyczne i sprzęt, które to znacząco wpłyną na efektywność nauczania. W ramach kompleksowego wsparcia kształcenia zarówno ogólnego jak i zawodowego zaplanowano również doskonalenie kompetencji nauczycieli. Inwestycja w edukację i rozwój infrastruktury szkolnictwa technicznego i zawodowego z ogromnym unijnym wsparciem, dzięki pozyskanym środkom, plasuje szkoły Powiatu w czołówce tych placówek oświatowych, które wyznaczają najwyższe standardy dbając o ciekawą, nowoczesną i innowacyjną ofertę edukacyjną.