2024.02.19

Powiatowy Koordynator ds. zdrowia psychicznego

W dniu 15 lutego 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Turku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Starostę Tureckiego Dariusza Kałużnego z członkami zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Starosta przywitał zebranych, podziękował za uczestnictwo w Zespole oraz przedstawił jego podstawowe zadania, do których należy opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w powiecie tureckim na lata 2024-2030 oraz kontynuacja działalności Powiatowego Koordynatora ds. zdrowia psychicznego, z którego pomocy i wsparcia będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy naszego powiatu. Członkowie Zespołu czynnie uczestniczyli w spotkaniu. Podczas spotkania omówiono podstawowe zadania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2030, który stanowi odpowiedź na lokalne problemy w zakresie zdrowia psychicznego oraz jest wypełnieniem krajowych i światowych trendów i rekomendacji w tym zakresie. Realizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest możliwa dzięki współpracy Samorządu Powiatowego z wszystkimi Gminami Powiatu Tureckiego, które razem współfinansują to zadanie pozwalające na powołanie Powiatowego Koordynatora ds. zdrowia psychicznego.

Zdjęcia