2023.05.26

Rodzicielstwo zastępcze - dar serca i najpiękniejsza misja

RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE DAR SERCA I NAJPIĘKNIEJSZA MISJA

Wiele osób zastanawia się czym jest rodzina zastępcza - to ludzie o wielkich sercach, którzy ją tworzą. Jest to forma czasowej opieki nad dziećmi, które z powodu kryzysu w rodzinie biologicznej muszą przebywać poza domem, do czasu uregulowania sytuacji rodzinnej. Opiekę tę rodzina zastępcza sprawuje do momentu, w którym dziecko wróci do rodziny biologicznej, zostanie adoptowane bądź się usamodzielni.                                             

 Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny dziecko i ofiarować mu swą miłość i troskę. Patrzeć, jak dziecko wzrasta i rozkwita, nabywa nowych umiejętności. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To doprawdy jeden z wielkich darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi.                                                                                                         

Już niebawem 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Święto to służyć ma przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los osamotnionych oraz odrzuconych dzieci. Jednak przede wszystkim ma uhonorować wysiłek, jakiego podejmują się na co dzień rodzice zastępczy.                                                                                                      

Z danych PCPR wynika, że w Powiecie Tureckim na miesiąc kwiecień bieżącego roku działa 58 rodzin zastępczych, w których przebywa 93 dzieci. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie podejmujemy szereg działań promocyjnych, a także podkreślających rangę rodzicielstwa zastępczego. Szukamy różnych pomysłów, by promować rodzicielstwo zastępcze i pozyskiwać nowych kandydatów. Bierzemy udział w lokalnych wydarzeniach, organizujemy otwarte spotkania.                                                                                                     

Cykl działań związanych z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego rozpoczęliśmy 21 maja na Wielkopolskiej Biesiadzie, czyli Majówce Powiatowej, gdzie zapraszaliśmy społeczność lokalną do naszego stanowiska promocyjnego, aby rozmawiać, promować i rozpowszechniać ulotki oraz gadżety. Dodatkowo w jednostkach Powiatu Tureckiego upowszechniliśmy nasze plakaty promocyjne. W kwietniu ogłosiliśmy konkurs plastyczny wraz Powiatową Biblioteką Publiczną w Turku dla przedszkoli i uczniów klas I-III pt. „Książka jest jak rodzina (zastępcza). Książka uczy, książka bawi, a więc czytaj razem z nami. Rozdanie nagród odbędzie się 30 maja o godzinie 12.00 w siedzibie Biblioteki. Z niecierpliwością czekamy również na Rajd Pieszo – Rowery pt. „Piecza zastępcza w przyjaźni z naturą” we współpracy z Nadleśnictwem Turek, który poprzez integrację zakończy cykl spotkań związanych  z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępcza.

Wszystkich, którzy chcą pomóc dzieciom odbudować teraźniejszość i stworzyć lepszą przyszłość obdarowując je ciepłem domowego ogniska zachęcamy do umówienia się na spotkanie z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, ul. Łąkowa 1. Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 63 289 24 06 lub poprzez e - mail: sekretariat@pcpr.turek.pl