2020.01.27

Uczczono 100 lat życia Druha K. Smolińskiego

Szanownemu Druhowi


Kazimierzowi Smolińskiemu

najserdeczniejsze życzenia

z okazji Jubileuszu 100. urodzin

oraz wyrazy uznania i szacunku za 83 letnią służbę w szeregach OSP Wyszyna
na rzecz bezpieczeństwa Mieszkańców Powiatu Tureckiego.

 

Samorząd Powiatu Tureckiego