2024.04.04

W gminie Dobra ruszy nowa inwestycja powiatowa

None
👉Umowa na remont drogi Kaczki Mostowe - Wietchinin - Mikulice dziś została oficjalnie podpisana przez Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych i wykonawcę zadania reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Trans Spilit - Arletę Nowicką. Aktu podpisania umowy dokonano w obecności Starosty Dariusza Kałużnego oraz Radnego Rady Powiatu Tureckiego Andrzeja Fryta.
👉Należy nadmienić, że remont przejdzie odcinek o długości 6,6 km.
👉Powiat Turecki otrzymał dofinasowanie w wysokości 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
👉Wartość inwestycji to 4 443 999, 74 zł.
👉Na jezdni zostanie wyłożona warstwa wyrównująca, a następnie warstwa ścieralna. Zostaną też utwardzone pobocza.
👉Gmina Dobra i Gmina Turek zadeklarowały partycypację w kosztach realizacji inwestycji.

Zdjęcia