2023.04.04

Wsparcie dla KGW

Informujemy, że ruszył nabór wniosków o wsparcie dla kół gospodyń wiejskich (KGW) ubiegających się wsparcie działalności statutowej. Wnioski o granty przyjmuje biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W bieżącej edycji Programu zwiększono kwoty dofinansowania. Wsparcie finansowe przewidziane dla KGW wciąż jest uzależnione od liczby członków koła i wynosi:

– 8 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób,

– 9 tys. zł – jeśli liczba ta mieści się w przedziale 31-75

– 10 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie ARiMR.