2021.12.04

Życzenia z okazji Dnia Górnika

Z okazji Górniczego Święta „Barbórki”

Samorząd Powiatu Tureckiego przekazuje Braci Górniczej i Ich Rodzinom
wyrazy najwyższego uznania i szacunku,
jak również życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.