2019.05.27

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego

Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego

wszystkim Pracownikom Samorządowym Powiatu Tureckiego
składamy serdeczne wyrazy wdzięczności
za
trud
i odpowiedzialną pracę
na rzecz wspólnego dobra oraz zaangażowanie
w ustawiczny rozwój powiatu.

Życzymy pomyślnej realizacji prowadzonych przedsięwzięć,
a także niesłabnącego zapału do podejmowania nowych wyzwań.
Niech kolejne lata obfitują w liczne sukcesy,
niosą satysfakcję z dobrze wykonanych zadań
oraz będą szczęśliwe zarówno pod względem osobistym,
jak i zawodowym.

Życzymy, aby Święta Kinga - patronka samorządowców
i pracowników samorządowych zawsze czuwała
nad Wami i Waszymi Rodzinami.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego               Starosta Tureckiego

                 Piotr Szewczyński                                         Dariusz Kałużny

 

Turek, dnia 27 maja 2019 roku

 

27 maja każdego roku w całym kraju obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego.

Święto to ustanowił Sejm RP dla upamiętnienia daty pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorządowych do rad gmin i miast, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

Od 1990 r. funkcjonują w Polsce nie tylko nowe struktury i prawo, ale także nowy sposób myślenia obywateli, bardziej świadomych swoich praw i obowiązków, wiedzących, że mają realny wpływ na różne obszary codziennego życia, na to co dzieje się w ich "Małych Ojczyznach".

Obecnie w Polsce samorząd terytorialny jest trójszczeblowy. Najniższy i podstawowy szczebel to gmina, następnie lokalny - powiat oraz regionalny - województwo. Każdy z nich ma swoje własne, określone odpowiednią ustawą zadania.

Trudno wyobrazić sobie obecnie państwo polskie bez samorządów lokalnych i samorządu regionalnego. Władze samorządowe stały się ważnym uczestnikiem przemian, a struktury samorządowe przyczyniły się w istotny sposób do uporządkowania państwa i wyzwoliły olbrzymi potencjał tkwiący w społecznościach lokalnych.