2021.11.19

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,

w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego,

składamy wszystkim Państwu podziękowania za trud
 i zaangażowanie w pracy na rzecz mieszkańców

Powiatu Tureckiego.

Wasze poświęcenie na rzecz osób dotkniętych przez

los zasługuje na szczególne uznanie i szacunek.

Życzymy, aby wysiłek związany z wykonywaną pracą był źródłem satysfakcji, a trudna misją, którą Państwo sprawujecie cieszyła się poważaniem oraz zaufaniem społecznym.

 

            Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego                                                                             Starosta Turecki 

                           Piotr Szewczyński                                                                                                       Dariusz Kałużny