Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.09.25 Edukacja i sport Ważne!
Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2023

Uprzejmie informujemy, że do 20 października można składać wnioski o przyznanie stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów szkół wyższych, zamieszkałych na stałe na terenie województwa wielkopolskiego. Stypendium naukowe ma charakter szczególnego wyróżnienia osób, które osiągnęły znaczący sukces związany z edukacją i nauką. Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Uczeń” są: nagrody i wyróżnienia uzyskane w olimpiadach i konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym i wojewódzkim, udział w projektach naukowo-badawczych, autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp. Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Student” są: nagrody i wyróżnienia uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim, autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych przez uczelnię, udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim, autorstwo lub współautorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego, autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne). Do składania wniosków uprawnieni są dyrektorzy szkół oraz rektorzy szkół wyższych lub upoważnione przez nich osoby. Wnioski należy składać: w formie papierowej w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w kopercie z dopiskiem „Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Departament Edukacji i Nauki”, w formie elektronicznej poprzez skrzynkę ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku (bez załączników) należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (edukacja@umww.pl ). Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: https://www.umww.pl/stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

2023.09.18 Edukacja i sport Ważne!
Piecza zastępcza z ekologią żyje w zgodzie i pomaga przyrodzie - konkurs

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku ogłasza konkurs ekologiczny "Piecza zastępcza z ekologią żyje w zgodzie i pomaga przyrodzie" dla wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.  Szczegóły na załączonym plakacie. 

2023.09.06 Edukacja i sport Ważne!
Sala gimnastyczna w I LO za ponad 10 mln zł oddana do użytku

-Dokonuje się rzecz wielka. Nadeszła długo wyczekiwana chwila, w której mam zaszczyt z nieukrywanym wzruszeniem uczestniczyć i powitać państwa w tej pięknej, wymarzonej sali gimnastycznej - tymi słowami dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku Danuta Szczepanik otworzyła uroczystość oddania do użytku nowej sali sportowej. Wydarzenie swą osobą uświetnił Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. - To ważne dla społeczności powiatu tureckiego wydarzenie, odbywające się u zbiegu rozpoczynającego się roku szkolnego. W imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego pragnę złożyć serdeczne podziękowanie p. Ministrowi Przemysławowi Czarnkowi, że przyjął nasze zaproszenie i zechciał zaszczycić nas swoją osobą. To ważne wydarzenie dla wszystkich użytkowników tej sali, czyli młodzieży. Po wielu latach snucia opowieści na temat konieczności wybudowania takiego obiektu, wreszcie samorząd powiatu tureckiego obecnej kadencji zrealizował to wasze marzenie. Dziś oddajemy w wasze ręce tę inwestycję. Jestem przekonany, że ten nowoczesny obiekt będzie służyć całej społeczności lokalnej – mówił Starosta Turecki Dariusz Kałużny. Samorząd Powiatu Tureckiego obecnej kadencji dostrzegł potrzebę rozwijania infrastruktury przyszkolnej i aplikował skutecznie o potrzebne wsparcie finansowe. Dofinansowanie z programu Sportowa Polska chciało uzyskać bardzo wiele podmiotów. W roku 2021, gdy ubiegaliśmy się o środki rządowe na tę inwestycję – złożono 710 wniosków. Powiat Turecki, był jednym ze 156 samorządów, które dofinansowanie otrzymały. Pozytywna decyzja Ministra Sportu i Turystyki świadczy tylko i aż o wzorowym przygotowaniu przez nas projektu inwestycji i dofinasowaniu naszej sali w kwocie 3.381.900,00 zł, natomiast w ramach programu Polski Ład otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 4.819.953,06 zł. Wkład własny Powiatu Tureckiego to 2 493 287,11 zł. W tym miejscu serdeczne podziękowania za wszelką pomoc  kieruję w stronę Ministra Ryszarda Bartosika, który z wielkim zaangażowaniem i determinacją pomaga w pozyskiwaniu potężnych środków rządowych na każdą inwestycję samorządu powiatu tureckiego i gmin na terenie powiatu. Raz jeszcze dziękuję panie Ministrze – mówił Starosta Kałużny. - Viribus Unitis - wspólnymi siłami udało nam się wybudować piękną nową salę gimnastyczną w Liceum Ogólnokształcącym w Turku. Spełniło się marzenie pokoleń, czekaliśmy na to wiele, wiele lat i się doczekaliśmy. Było to możliwe w dużej mierze dlatego, że uruchomione zostały fundusze rządowe na ten cel - zaznaczył Minister Ryszard Bartosik. Najważniejszym punktem uroczystości było oficjalne przecięcie wstęgi. Następnie utalentowana młodzież zaprezentowała przed zebranymi swoje umiejętności artystyczne i sportowe.  

2023.08.29 Edukacja i sport Ważne!
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Tureckim zakończona!

Zakończył się nabór uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. W tym roku szkoły podstawowe w powiecie tureckim opuściło 1257 absolwentów. Naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat Turecki rozpocznie we wrześniu 1221 uczniów klas pierwszych, są wśród nich również uczniowie-uchodźcy wojenni z Ukrainy. W I Liceum Ogólnokształcącym w Turku utworzonych zostanie 11 oddziałów. Naukę rozpocznie tu 376 uczniów przyjętych do klas pierwszych, w tym 4 uczniów z Ukrainy. Największą popularnością cieszyły się profile humanistyczno-przyrodniczy oraz biologiczno-chemiczny. W Zespole Szkół Technicznych w Turku kandydaci mieli do wyboru technikum lub szkołę branżową I stopnia. Utworzonych zostanie 11 oddziałów technikalnych, do których przyjęto 357 uczniów oraz 7 oddziałów szkoły branżowej I stopnia, do której przyjęto 194 kandydatów. Ogółem naukę rozpocznie tam 551 uczniów, w tym 9 z Ukrainy. W tym roku największą popularnością cieszyły się zawody: technik logistyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik teleinformatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. W Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich utworzonych zostanie 8 oddziałów technikum i 2 oddziały liceum ogólnokształcącego (w tym 1 oddział przygotowania wojskowego). Naukę w klasach pierwszych rozpocznie 299 uczniów, w tym 7 z Ukrainy. W technikum największą popularnością cieszyły się w tym roku zawody: technik reklamy, technik architektury krajobrazu,  technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. W Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku nabór trwa przez cały rok szkolny. Tak dobry nabór do szkół powiatowych to przede wszystkim zasługa wszystkich dyrektorów wraz z kadrą nauczycielską, którzy dbają o bardzo dobrą renomę swoich placówek edukacyjnych poprzez stwarzanie najlepszych warunków nauczania i znakomite przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych oraz zaangażowanie Samorządu Powiatu Tureckiego w zabezpieczenie bazy dydaktycznej i sportowej na najwyższym poziomie. Jak podkreślił z radością Starosta Turecki Dariusz Kałużny, młodzież I LO w Turku już od nowego roku szkolnego będzie korzystać z nowo wybudowanej przestronnej i nowoczesnej Sali sportowej, natomiast w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich oddany zostanie do użytku nowy pełnowymiarowy stadion  lekkoatletyczny z powierzchnią tartanową.

2023.08.08 Edukacja i sport Ważne!
Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nadal będzie realizował w roku szkolnym i akademickim 2023/2024 program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.  O pomoc stypendialną mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: uczą się lub studiują w trybie dziennym, są na stałe zameldowane na terenie Powiatu Tureckiego, w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia, uzyskały w poprzednim roku nauki średnią ocen od: 4,21 – uczniowie4,01 – studenci i słuchacze, średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto, a w przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci –740,00 zł netto, złożyły odpowiedni komplet dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu. Zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wlkp. stypendium otrzymają osoby, które uzyskają najwyższą sumę punktów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem www.umww.pl w zakładce Departament Edukacji i Nauki. Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku(ul. Kaliska 59, pok. 220, tel. /63/ 2223259, 7.30-15.30), w terminach: uczniowie do 15 września 2023 r. studenci do 16 października 2023 r.

2023.07.25 Edukacja i sport Ważne!
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się w uczelni wyższej na kierunku pielęgniarskim, położniczym i ratownictwa medycznego

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się w uczelni wyższej na kierunku pielęgniarskim, położniczym i ratownictwa medycznego Warunki przyznawania stypendium Zasady przyznawania stypendium określa uchwała Nr XXXIII/230/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim, położniczym i ratownictwa medycznego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 08.11.2021 r. poz. 8223 oraz z 30.11.2021 r. poz. 9083). Stypendium może być przyznane studentowi III, IV lub V roku studiów uczelni wyższej pierwszego stopnia, lub I i II roku studiów uczelni wyższej drugiego stopnia, który spełnia łącznie następujące warunki: jest studentem uczelni wyższej na kierunku pielęgniarskim, położniczym lub ratownictwa medycznego, nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, na który ubiega się o przyznanie stypendium, w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składa wniosek, osiągnął średnią ocen nie niższą niż 3,75, przy czym w przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia rokiem poprzedzającym jest III rok studiów pierwszego stopnia, zawrze umowę o udzieleniu stypendium, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia jako pielęgniarka/pielęgniarz, położna lub ratownik medyczny w wymiarze pełnego etatu w podmiocie leczniczym, dla którego Powiat Turecki jest organem założycielskim, niezwłocznie lecz nie później niż rok po ukończeniu studiów, na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium. Termin i miejsce składania wniosków Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 września 2023 r. osobiście, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek lub za pośrednictwem skrzynki nadawczej ePUAP. Wniosek i wymagane dokumenty Wniosek składa zainteresowany student zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do uchwały nr 615/2021 Zarządu Powiatu Tureckiego z 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, z informacją o realizowaniu nauki zgodnie z planem studiów, oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, zobowiązanie do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia pracy w SP ZOZ w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium. Wysokość i okres wypłacania stypendium Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Stypendium przyznawane jest w wysokości maksymalnie 800 zł miesięcznie. Rozpatrywanie wniosków i wyniki naboru Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane przez Zarząd Powiatu Tureckiego. Informacja o wynikach naboru zostanie przekazana wnioskodawcom pocztą tradycyjną. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy zawartej ze studentem.    

2023.07.25 Edukacja i sport Ważne!
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się w uczelni medycznej o kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się w uczelni medycznej o kierunku lekarskim Warunki przyznawania stypendium Zasady przyznawania stypendium określa uchwała Nr XXXI/218/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie stypendiów dla studentów uczelni medycznych o kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 27.09.2021 r. poz. 7131). Stypendium może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: jest studentem IV, V lub VI roku i w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składa wniosek, osiągnęła średnią ocen nie niższą niż 3,75, nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium, nie przebywa na urlopie określonym w regulaminie studiów i nie korzysta z innej przerwy w studiach, zawrze umowę, w której zobowiąże się do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia pracy w SP ZOZ w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium. Termin i miejsce składania wniosków Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 września 2023 r. osobiście, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek lub za pośrednictwem skrzynki nadawczej ePUAP. Wniosek i wymagane dokumenty Wniosek składa zainteresowany student zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do uchwały nr 615/2021 Zarządu Powiatu Tureckiego z 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, z informacją o realizowaniu nauki zgodnie z planem studiów, oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, zobowiązanie do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia pracy w SP ZOZ w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium. Wysokość i okres wypłacania stypendium Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Stypendium przyznawane jest w wysokości maksymalnie 1200 zł miesięcznie. Rozpatrywanie wniosków i wyniki naboru Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane przez Zarząd Powiatu Tureckiego. Informacja o wynikach naboru zostanie przekazana wnioskodawcom pocztą tradycyjną. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy zawartej ze studentem.    

2023.06.27 Edukacja i sport Ważne!
Brawa dla Mistrzów Wielkopolski z Powiatu Tureckiego

Starosta Turecki gratuluje zwycięskim drużynom z Kalinowej oraz składa podziękowanie dla drużyn OSP z Głuchowa i Janiszewa za walkę do końca. Męska i żeńska drużyna OSP z Kalinowej wywalczyły I miejsca w Wojewódzkich Zawodach Sportowo- Pożarniczych  ( na mokro )w Wągrowcu. Podczas tych zawodów żeńska drużyna z Głuchowa zajęła znakomite 5 miejsce. Słowa uznania należą się również drużynie strażaków z Janiszewa za niezwykłą waleczność. Uczestnictwo drużyn w zawodach odbyło się przy wsparciu finansowym Powiatu Tureckiego. Drużyny OSP i KDP Kalinowa oraz OSP Janiszew będą reprezentowały swoje gminy i Powiat Turecki podczas Mistrzostw Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej 26 sierpnia br. Już dzisiaj trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

2023.06.19 Edukacja i sport Ważne!
Konkurs na stanowisko Dyrektora ZPEW w Turku

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Turku. Szczegóły dot. konkursu w załączniku poniżej.

2023.06.02 Edukacja i sport Ważne!
Powiatowy Konkurs Plastyczny "Autoportret" - rozstrzygnięty

Powiatowy Konkurs Plastyczny cieszy się niesłabnącą popularnością. W poprzednich edycjach dzieci malowały już kartki dla swoich mamy, obrazy tatusiów, a teraz - autoportrety. Autoportret jest to jeden z najtrudniejszych tematów zarówno do namalowania, jak i do pokazania. Prawdziwy autoportret to jest obraz, na którym pokazujemy więcej niż tylko wizerunek postaci. Za pomocą autoportretu możemy opowiedzieć światu o sobie. Z tym niełatwym zadaniem świetnie poradzili sobie młodzi mieszkańcy powiatu tureckiego. Dziś Starosta Turecki Dariusz Kałużny razem z Piotr Szewczyński - Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego wręczali nagrody wyróżnionym artystom.   Na konkurs wpłynęło ok. 200 prac plastycznych. Podczas oceny prac konkursowych komisja konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z tematem, jakość wykonania, oryginalność i pomysłowość, walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna i technika wykonania, samodzielność wykonania. Komisja w składzie: Anna Stolarek – malarka „Galeria Poszukiwań Sztuki Wizualnej” w Turku, Joanna Chalecka - Kuraszyk – artysta plastyk, bibliotekarz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku, Joanna Matusiak – pracownik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Turku postanowiła nagrodzić następujących uczestników konkursu:   KATEGORIA: PRZEDSZKOLA Nagrody: MARCELINA PIĄSTKA – Gminne Przedszkole w Malanowie, lat 3 LENA GAWLIK – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie – oddział przedszkolny, Cisew, lat 5 KINGA WŁODARCZYK – Przedszkole w Przykonie, lat 5 MARIKA PAWŁOWSKA – Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie – oddział przedszkolny, lat 6 MAJA WIECZYŃSKA – Szkoła Podstawowa w Dziadowicach - oddział przedszkolny, lat 7   Wyróżnienia: RÓŻA BORYCKA – Filia Przedszkola „Mały Odkrywca”, ul. Macieja Turek, lat 3 MILENA KMIECIAK - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie – oddział przedszkolny, lat 3 VIKTORIA KOWAL - Filia Przedszkola „Mały Odkrywca”, ul. Macieja Rataja 4, Turek, lat 4 ANNA ŻYWAŃSKA – Przedszkole i Żłobek Muchlin, ul. Muchlińska 2, ul. Jędrzejewskiego, Turek, lat 5 KATARZYNA KUZIOŁA – Gminne Przedszkole w Słodkowie, Słodków, lat 5 MAJA PECYNA - Filia Przedszkola „Mały Odkrywca”, ul. Macieja Rataja 4, lat 6 KUBA KOMINIARCZYK - Przedszkole i Żłobek Muchlin, ul. Muchlińska 2, Turek, lat 6 SARA JANIAK – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piekarach, Długa Wieś 28, lat 7 DAMIAN GAJEWSKI – Przedszkole Samorządowe w Dobrej, Długa Wieś 30, lat 7 BARTOSZ MICHALAK - Przedszkole Samorządowe w Dobrej, Długa Wieś 30, lat 7   KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE - KLASY I-IV Nagrody: MARIA SIWEK– Szkoła Podstawowa w Galewie, kl. I, 8 lat FRANCISZEK BLECHINGER – Szkoła Podstawowa w Dziadowicach, kl. I, 7 lat HANNA RACHUBIŃSKA - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie, klasa II, lat 8, JULIA BĄKOWSKA - Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie, kl. II, 8 lat   Wyróżnienia: MICHALINA KWIETNIEWSKA – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie, kl. I, 8 lat, NADIA ZIOŁA - Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie, kl. I, 8 lat ROKSANA DĘBIŃSKA – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie, kl. II, 9 lat, BRUNO OGRODOWCZYK - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie, kl. III, 10 lat, ZUZANNA WIECZOREK - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie, kl. III, 10 lat, KSAWERY BOCZEK - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie, kl. III, 10 lat, JULIA ŚWIĄTKOWSKA – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich, kl. IV, 11 lat, KATARZYNA MICHALSKA – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Turku, kl. IV, 12 lat LENA ROSIAKOWSKA – Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich-Kolonii, kl. IV, 11 lat ŁUKASZ TRZMIELEWSKI – Szkoła Podstawowa w Koźminie, kl. IV, 11 lat   KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE - KLASY V-VIII Nagrody: MARIA JAŚNIEWSKA – Szkoła Podstawowa w Wyszynie, kl. V, 12 lat, PRZEMYSŁAW BRYŃSKI – Szkoła Podstawowa w Sarbicach, kl. VI, 13 lat NIKOLA PTASIŃSKA – Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie, kl. VIII, lat 14, MARTA CIEŚLAK – Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku, kl. VIIIc, lat 13   Wyróżnienie: ZUZANNA ROGALSKA – Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Teresy od Dzieciatka Jezus, kl. VIII, lat 14.   Dziękujemy wszystkim uczestnikom, za zaangażowanie i wykonanie pięknych prac. Gratulujemy zdolności plastycznych i umiejętności przedstawienia siebie za pomocą środków wyrazu plastycznego.   Galeria zdjęć: https://www.facebook.com/photo?fbid=599214452188908&set=pcb.599221988854821