2023.10.27

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych i artystycznych służących upowszechnianiu i rozwojowi kultury”.

 

W dniu 25 października 2023 r. do Urzędu Starostwa Powiatowego w Turku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie ,,Przystań” w Turku, z siedzibą ul. Browarna 13, 62-700 Turek, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego, w zakresie kultury pod nazwą „Cudze chwalicie swego nie znacie” z pominięciem otwartego konkursu ofert - zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571).

Na posiedzeniu w dniu 26 października 2023 r. Zarząd Powiatu Tureckiego uznał celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot. Na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.turek.pl;
  2. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Turku www.powiat.turek.pl;
  3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku.

 

Uwagi dotyczące oferty należy składać do dnia 06 listopada 2023 r. na adres:

  1. poczty elektronicznej:  edukacja@turek.starostwo.gov.pl;
  2. pisemnie: Starostwo Powiatowe w Turku, 62-700 Turek ul. Kaliska 59.

W załączeniu oferta.

 

                                                                                                                                                                                                                                                Wicestarosta Turecki

                                                                                                                                  /-/ Władysław Karski