2023.12.07

Powiatowa inwestycja w gminie Tuliszków przekazana do realizacji

None

Zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4478P w m. Grzymiszew - Budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Grzymiszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4478P” - przekazane do wykonania!

Dziś w obecności Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Roman Kacprzak podpisał umowę z wykonawcą powyższego zadania - Grzegorzem Juszczakiem z firmy „Kon-Bruk”.

Wartość umowy to 528.984,26 zł.

Ta inwestycja, jak i szereg innych, realizowana będzie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości aż 80% wartości umowy, a także z budżetu Powiatu Tureckiego.

Zakończenie prac remontowo – budowlanych przewidziane jest na czerwiec 2024 roku.

Zdjęcia