2023.11.30

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert: NPP i NPO

Zarząd Powiatu Tureckiego informuje, iż w dniu 24 listopada 2023 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji
 zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu tureckiego
w 2024 roku dwóch punktów poradnictwa, z czego jeden przeznacza się 
na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

W załączniku:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych na terenie powiatu tureckiego w 2024 roku w zakresie prowadzenia punktu NPP oraz punktu NPO.

 

 

 

                                                                                                                                      Starosta Turecki

                                                                                                                                   /-/ Dariusz Kałużny