2023.09.25

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2023

Uprzejmie informujemy, że do 20 października można składać wnioski o przyznanie stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów szkół wyższych, zamieszkałych na stałe na terenie województwa wielkopolskiego.

Stypendium naukowe ma charakter szczególnego wyróżnienia osób, które osiągnęły znaczący sukces związany z edukacją i nauką.

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Uczeń” są:

 • nagrody i wyróżnienia uzyskane w olimpiadach i konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym i wojewódzkim,
 • udział w projektach naukowo-badawczych,
 • autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych,
 • działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Student” są:

 • nagrody i wyróżnienia uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych,
 • udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych przez uczelnię,
 • udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego,
 • autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych,
 • działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne).

Do składania wniosków uprawnieni są dyrektorzy szkół oraz rektorzy szkół wyższych lub upoważnione przez nich osoby.

Wnioski należy składać:

 • w formie papierowej w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w kopercie z dopiskiem „Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Departament Edukacji i Nauki”,
 • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP.

Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku (bez załączników) należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (edukacja@umww.pl ).

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

https://www.umww.pl/stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego