2019.07.26

Wolne miejsca w szkołach średnich Powiatu Tureckiego

Dobre wiadomości dla uczniów i rodziców. Nabór do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku, Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku i Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich na rok szkolny 2019/2020 przebiega sprawnie i zgodnie z planem. Aplikację składali absolwenci szkół podstawowych oraz gimnazjów, także spoza terenu Powiatu Tureckiego. Ogółem, do wymienionych szkół średnich, przyjęto już 1531 uczniów, a w dotychczasowym naborze nie zakwalifikowało się 58 kandydatów, którzy przystąpią do rekrutacji uzupełniającej. Łącznie szkoły średnie w naszym powiecie dysponują 175 wolnymi miejscami. O przyjęcie na wolne miejsca do szkół, można ubiegać się od 26-go lipca.

Wszystkim przyjętym uczniom gratulujemy i życzymy owocnej nauki w nadchodzącym roku szkolnym.

Razem dla wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat Turecki:

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW
Liczba uczniów przyjętych 775
Liczba uczniów nieprzyjętych 28
Liczba wolnych miejsc 75
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Liczba uczniów przyjętych 756
Liczba uczniów nieprzyjętych 30
Liczba wolnych miejsc 100

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku:

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW
Liczba uczniów przyjętych 257
Liczba uczniów nieprzyjętych 13
Liczba wolnych miejsc 49
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Liczba uczniów przyjętych 238
Liczba uczniów nieprzyjętych 11
Liczba wolnych miejsc 68

Zespół Szkół Technicznych im. Sylwestra Kaliskiego w Turku:

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW
Liczba uczniów przyjętych 416
Liczba uczniów nieprzyjętych 10
Liczba wolnych miejsc 6
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Liczba uczniów przyjętych 382
Liczba uczniów nieprzyjętych 17
Liczba wolnych miejsc 10

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich:

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW
Liczba uczniów przyjętych 102
Liczba uczniów nieprzyjętych 5
Liczba wolnych miejsc 15
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Liczba uczniów przyjętych 136
Liczba uczniów nieprzyjętych 2
Liczba wolnych miejsc 11