Zespół dworsko-parkowy w Słodkowie

Zespół dworsko-parkowy w Słodkowie objęty jest ochroną konserwatorską. Układ w formie czytelnej do dziś powstał około połowy XIX wieku. Również budynek dworu, którego cechy stylowe nawiązują do tradycyjnych form polskich siedzib wiejskich, pochodzą z tego okresu. Natomiast oficyna od strony południowej dobudowana została znacznie później, na przełomie XIX i XX stulecia.


W 1912 roku właścicielem dóbr obejmujących 150 mórg był Teodor Sznerr i uwłaszczeni włościanie. Około 1920 roku do wybuchu II wojny światowej właścicielem dóbr (według ustnej relacji mieszkańców) był Tadeusz Daniszewski, kapitan Wojska Polskiego. W czasie wojny majątek pozostawał pod zarządem niemieckim. Po wojnie ziemię rozparcelowano, a budynek zasiedlono rodzinami ówczesnego gospodarstwa rolnego. Obecnie w części budynku znajduje się biblioteka gminna.

W roku 2006 Gmina Turek przeprowadziła rewaloryzację zespołu dworsko-parkowego, zachowując przy tym istniejący układ przestrzenny parku wyznaczony takimi elementami jak: dwa wydłużone stawy połączone strumieniem, aleje lipowe, aleja grabowa, alejki spacerowe i nieregularne grupy drzew w środkowej części parku wśród których, można odpocząć na ławeczkach.

Na uwagę zasługuje cenny starodrzew: brzozy, dęby, buki, sosna wejmutka i graby.