Turek Community

Gmina Turek okala ze wszystkich stron miasto Turek, będące samodzielną gminą miejską. Gmina Turek obejmuje swoim zasięgiem 22 wsie, stanowiąc 20 sołectw.

 

Zabytki:

 

Do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisane są zabytki: Zespół Dworsko-Pałacowy, w którego skład wchodzi dwór murowany, pochodzący z pierwszej połowy XIX wieku oraz park z drugiej połowy XIX wieku; Zespół Karczmy z drugiego ćwierćwiecza XIX wieku, w którego skład wchodzi karczma i wozownia. Ponadto, do obiektów zabytkowych zostały zaliczone: w Cisewie-dom dróżnika, w Kaczkach Średnich-kompleks osadniczy, cmentarzysko ciałopalne; w Kalinowej cmentarz ewangelicko-augsburski z XIX wieku; w Kowalach Księżych-zagroda drewniana, dom gliniany; w Słodkowie-kapliczka, wiatrak koźlak; w Szadowie Pańskim-wiatrak koźlak, wiatrak paltrak; w Turkowicach- osada wielokulturowa; w Wietchininie- zagroda drewniana; we Wrzącej- dwór.

 

Turystyka

 

Najbardziej atrakcyjne turystycznie tereny gminy to obszar Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie zorganizowano trasy piesze i rowerowe. Przez Obszar Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu został poprowadzony niebieski szlak turystyczny /PTTK/z Turku do Żychlina.

Zostały również wyznaczone "Ścieżki dydaktyczne-piesze i rowerowe". Trasy biegną poprzez pagórkowate tereny lasów i pól uprawnych, prowadzą do miejsc związanych z historią: przy pomniku żołnierzy AK z oddziału Groźny czy też przy cmentarzu cholerycznym.

 

Baza noclegowa na terenie gminy- "Hotel-Zajazd Europejski" w miejscowości Szadów Księży 1A-45 miejsc noclegowych, Zajazd "Hacjenda" w miejscowości Żuki 60A- 15 miejsc noclegowych. W okresie wakacyjnym istnieje możliwość wykorzystania bazy noclegowej w internacie przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich-200 miejsc.

Rodzaj jednostki terytorialnej:
Gmina wiejska
Herb:
Adres:
Urząd Gminy Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek
Adres strony internetowej:
http://www.gmina.turek.pl/
Adres BIP:
http://bip.gmina.turek.pl/
Władze:
Karol Mikołajczyk - Mayor
Katarzyna Skotarek - Deputy mayor
Beata Pieśkiewicz - Treasurer
Gabriela Kolenda - Secretary
Ireneusz Kolenda - Municipial Council Chairman
Położenie:
Powierzchnia:
109.42 km2
Liczba ludności:
10191 os.
Gęstość zaludnienie:
93.14 os./km2