Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2020.04.29 Komunikaty Covid-19
KOMUNIKAT 29.04.2020

Urząd Wojewódzki w Poznaniu i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna potwierdziły przypadek zakażenia koronawirusem na terenie Powiatu Tureckiego u 37 letniej kobiety przebywającego w izolacji domowej. Zakażona jest w dobrym stanie zdrowia.

2020.04.28 Komunikaty
Bezpłatne szkolenie on-line dla NGO

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowychw Poznaniu zaprasza fundacje, stowarzyszenia, instytucje organizujące wolontariat na BEZPŁATNE szkolenie on – line Tematyka: Tarcza antykryzysowa dla NGO – narzędzia finansowe Jak uzyskać wsparcie finansowe związane z pandemią? Na te i inne pytania odpowiedzą przez pryzmat narzędzi z jakich można skorzystać, by kontynuować działania w czasie epidemii i zapewnić ciągłość funkcjonowania i zatrudnienia. Gdzie? Na  platformie webinarowej Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych w Poznaniu Kiedy? 29 kwietnia (środa) o godz. 13:00 – czas trwania (ok. 2 godz.) Podczas webinarium poruszone będą między innymi takie zagadnienia, jak: zwolnienia z opłacania składek ZUS świadczenie postojowe omówienie dokumentów jakie należy wypełnić do ZUS-u, PUP-u i innych instytucji chcąc skorzystać ze wsparcia, mikropożyczka z możliwością umorzenia różne narzędzia finansowe jakie daje organizacjom pozarządowym Tarcza antykryzysowa 2.0. Przystępny języki i możliwość zadawania pytań. Rejestracja na webinar poprzez: https://wrkzop.clickmeeting.pl/tarcza-antykrysowa-dla-ngo-narzedzia-finansowe/register?_ga=2.93984543.347921269.1587652762-322765566.1584710324 Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/3169750109744268/ Trenerzy: Danuta Gubańska (księgowa z wieloletnim doświadczeniem), Justyna K. Ochędzan (doradca w zakresie prowadzenia organizacji pozarządowych). Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych jest regionalnym partnerem programu Korpus Solidarności. Kontakt: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych,ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, doradztwo@wrk.org.pl, tel. 61 85 30 930.

2020.04.27 Komunikaty
Nabór wniosków - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.). Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%. Wnioski można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku w terminie do dnia 4 maja 2020r. Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami stanowiącymi jego integralne elementy oraz szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych znajduje się na stronie urzędu www.turek.praca.gov.pl w zakładce: Tarcza antykryzysowa / Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych. Wnioski wraz z załącznikami można składać w następujący sposób: elektronicznie korzystając z formularza dostępnego w systemie praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl) składając w zaadresowanej, zamkniętej opisanej kopercie „Wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych” do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Turku, ul. Komunalna 6 Uwaga: w takim przypadku do wniosku należy dołączyć 2 egzemplarze umowy podpisanej jednostronnie przez Wnioskodawcę. Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP Turek pod numerem telefonu: 63 280 23 40, 63 280 23 55, 63 280 23 56, 63 280 23 57, 63 280 23 89. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.). Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%. Wnioski można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku w terminie do dnia 4 maja 2020r. Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami stanowiącymi jego integralne elementy oraz szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych znajduje się na stronie urzędu www.turek.praca.gov.pl w zakładce: Tarcza antykryzysowa / Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych. Wnioski wraz z załącznikami można składać w następujący sposób: elektronicznie korzystając z formularza dostępnego w systemie praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl) składając w zaadresowanej, zamkniętej opisanej kopercie „Wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych” do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Turku, ul. Komunalna 6 Uwaga: w takim przypadku do wniosku należy dołączyć 2 egzemplarze umowy podpisanej jednostronnie przez Wnioskodawcę. Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP Turek pod numerem telefonu: 63 280 23 40, 63 280 23 55, 63 280 23 56, 63 280 23 57, 63 280 23 89.

2020.04.24 Komunikaty Covid-19
Komunikat Dyrektora SP ZOZ w Turku 24.04.2020

Szanowni Państwo, W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o dwóch pacjentach, u których potwierdziło się zakażenie koronawirusem Sars-CoV-2. Poddaliśmy badaniom personel oddziału wewnętrznego, na którym ci pacjenci przebywali do momentu uzyskania pozytywnych wyników. Wszyscy przebadani pracownicy SP ZOZ w Turku uzyskali wynik ujemny, nie są zarażeni koronawirusem. Jeszcze raz podkreślam – podczas pobytu pacjentów Szpitala z Kalisza jako szpital dopełniliśmy wszystkich procedur związanych z zachowaniem standardów bezpieczeństwa. Dziś mamy potwierdzenie, że okazały się one skuteczne. Po raz kolejny apeluję, aby w tym trudnym czasie zachować spokój, z dużą rozwagą podchodzić do informacji, które wywołują nadmierną panikę i lęk. Strach jest złym doradcą. Ufajmy sprawdzonym informacjom, podawanym przez wiarygodne źródła. Nie sposób przy tym nie wyrazić wdzięczności za oznaki wsparcia przekazywane służbom, które na co dzień stoją na pierwszej linii frontu walki z pandemią koronawirusa. To wsparcie nie tylko emocjonalne, ale również w ogromnej mierze materialne. Trudno zebrać i wymienić w jednym miejscu tych, którzy zbierają pieniądze na sprzęt dla SP ZOZ, na środki ochrony osobistej dla ratowników medycznych i szpitalnego personelu, ale obiecuję, że gdy tylko sytuacja się uspokoi wszystkim podziękujemy imiennie. To firmy, osoby prywatne, samorządy lokalne, które angażują się w pomoc dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Każda zebrana złotówka, każdy przekazany datek w tej szczególnej chwili mają dla nas ogromną wartość. Dlatego też ważne jest to, co już wcześniej podkreślałem – aby wszelkie zakupy dokonywane dla pogotowia i szpitala konsultować bezpośrednio z dyrekcją tak, aby był to sprzęt posiadający wszelkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia do użytkowania, nowoczesny, który służyć będzie mieszkańcom powiatu. To bardzo ważne, ponieważ dzięki temu będziemy mieć pewność, że pieniądze, które są przekazywane, wydawane są rozsądnie i gospodarnie, a dostarczony sprzęt będziemy bezpiecznie, dla personelu i pacjentów, mogli użytkować. Takie działanie zapobiegnie sytuacji, że zakupiony sprzęt ze względu na nieposiadanie pełnej dokumentacji nie będzie ze względów bezpieczeństwa użytkowany przez pacjentów i personel. Drodzy mieszkańcy powiatu tureckiego. Chcę zaznaczyć, że jesteśmy dobrze przygotowani do codziennego mierzenia się z obecną sytuacją. Doceniamy każdy gest wsparcia i pomocy z Państwa strony. Dokładamy wszelkich starań, aby należycie zabezpieczać wszelkie procedury, które podejmowane są w SP ZOZ w Turku. Wierzymy, że dzięki współpracy i współdziałaniu uda nam się przezwyciężyć wszelkie przeszkody i wygramy tę walkę – razem. Apeluję do Państwa o przestrzeganie wszelkich zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz o rzetelne infomowanie persneu medycznego o możliwym kontakcie lub ojawach. Dyrektor SP ZOZ w Turku Krzysztof Sobczak

2020.04.20 Komunikaty
Kondolencje dla Rodziny śp. Aleksandra Zielonego

  Głęboko poruszeni nagłą śmiercią śp. Aleksandra Zielonego radnego Rady Powiatu Tureckiego III i IV kadencjioraz wieloletniego nauczyciela I LO w Turku w imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego pogrążonej w smutku Rodzinieoraz Przyjaciołom składamywyrazy szczerego współczucia i żalu   PRZEWODNICZĄCY RADYPOWIATU TURECKIEGOPiotr Szewczyński STAROSTA TURECKIDariusz Kałużny    

2020.04.17 Komunikaty Covid-19
KOMUNIKAT SP ZOZ w Turku 17.04.2020

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku informuje, że w dniu 17 kwietnia 2020 roku u dwóch pacjentów przebywających na oddziale wewnętrznym potwierdzony został wynik pozytywny w kierunku koronawirusa SARS -CoV -2. Pacjenci należeli do grupy pacjentów przekazanych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu. W stosunku do tych pacjentów były stosowane odpowiednie procedury w zakresie ochrony osobistej przez personel oddziału. Oddział Wewnętrzny funkcjonuje normalnie pacjenci z pozytywnym wynikiem aktualnie nie przebywają w SP ZOZ w Turku.   Dyrektor SP ZOZ w Turku

2020.04.16 Komunikaty
Kondolencje

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Jerzego Golaka Radnego Rady Powiatu Tureckiego w kadencji 1998 – 2002 w imieniu samorządu Powiatu Tureckiego pogrążonej w smutku Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia Przewodniczący Rady                                                                                                                                         Starosta Turecki Powiatu Tureckiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dariusz Kałużny Piotr Szewczyński wraz z Radnymi

2020.04.10 Komunikaty Covid-19
KOMUNIKAT 10.04.2020

Urząd Wojewódzki w Poznaniu i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna potwierdziły przypadek zakażenia koronawirusem na terenie Powiatu Tureckiego u 21-latka przebywającego w izolacji na kwarantannie. Zakażony jest w dobrym stanie zdrowia i przestrzegał wymogów kwarantanny, którą odbywał w związku z powrotem z zagranicy.  

2020.04.03 Komunikaty
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Audytor Wewnętrzny

Sarosta Turecki ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Audytor Wewnętrzny 1/2 etatu. I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub  innego państwa, którego obywatelowi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – pod warunkiem, że osoby te posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, wykształcenie wyższe, posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego: - posiadanie jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Govermment Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) lub złożony w latach 2003-2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołana przez Ministra Finansów lub uprawnienia biegłego rewidenta lub dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych (za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności w wymiarze czasu pracy nie mniejszej niż ½ etatu, związanych z: 1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; 2) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowani środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568) 3) nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 489, 1571). b. Wymagania dodatkowe: 1. znajomość przepisów prawa w zakresie następujących aktów prawnych (według stanu prawnego obowiązującego w dniu rozmowy kwalifikacyjnej): ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r.  prawo zamówień publicznych, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 2. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawa, 3. odpowiedzialność i dokładność, 4. umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, 5. zaangażowanie i systematyczność. II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu;  ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej, ocena przestrzegania zasady celowości i oszczędności dokonywanych wydatków; dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemów kontroli i kierowania jednostką; opracowanie rocznego planu audytu i sprawozdania z wykonania planu; dokonywanie analizy obszarów ryzyka; opracowywanie programów oraz sporządzanie protokołów z audytu wewnętrznego; przygotowywanie wniosków pokontrolnych oraz kontrola ich realizacji; współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi przekazywanie protokołów oraz wystąpień pokontrolnych z przeprowadzanych kontroli; prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego; czynności w zakresie audytu wewnętrznego związane z realizacją zadań określonych w przepisach prawa, zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego, kartą audytu wewnętrznego i kodeksem etyki audytora wewnętrznego. III. Warunki zatrudnienia na stanowisku: podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę. wymiar czasu pracy – ½ etatu, praca w pomieszczeniu, przy stanowisku komputerowym, wymagająca analizy dokumentów. IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: poniżej 6% V. Wymagane dokumenty: wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru – podpisany; życiorys zawodowy (CV) – podpisany; kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie; kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności do przeprowadzania audytu wewnętrznego; oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego) – podpisane; oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane; oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - podpisane.   W toku procedury naboru w przypadku wątpliwości komisja może żądać od kandydata oryginałów dokumentów. W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu. VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: a. Termin: 2020-04-14 15:30:00 b. Sposób: Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14.04.2020 r. do godz. 15.30 pod adresem: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek – Punkt Informacyjny, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Audytor wewnętrzny”.   Przez termin składania dokumentów należy rozumieć termin ich wpływu do Starostwa Powiatowego w Turku. c. Miejsce: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek – Punkt Informacyjny VII. Informacje dodatkowe: Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach we wskazanych poniżej terminach: dnia 15.04.2020 r. – otwarcie i sprawdzenie warunków formalnych złożonej oferty, od godz. 15.00 – informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu naboru  (udzielana telefonicznie – tel. 63 222 32 12); dnia 17.04.2020 r. – rozpocznie się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru. O szczegółowym terminie i godzinie kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie, a także nie zawierające wszystkich dokumentów, o których mowa w pkt 7, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku przy ul. Kaliskiej 59. Złożone oferty można odebrać w kadrach w terminie jednego miesiąca, po zakończonej procedurze naboru. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną po tym czasie protokolarnie zniszczone.   Administratorem danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Robert Wojdyła z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.turek.pl , telefonicznie: 632223207 lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek; Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dotyczącą naboru na wolne stanowisko pracy, Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, Dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji po czym zostaną zniszczone w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo, w przypadku zatrudnienia przez okres 10 lat [art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.)] po ustaniu zatrudnienia. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty, Starostwo Powiatowe w Turku nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem, Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

2020.03.31 Komunikaty Covid-19
Komunikat w sprawie czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Dokumenty dotyczące czasowego wycofania pojazdu z ruchu wraz wypełnionym wnioskiem i potwierdzeniem wniesienia opłaty prosimy zostawiać w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku, mieszczącym się przy ul. Kalskiej 59. Opłaty: 80 zł - za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania z ruchu (48 miesięcy), opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o: 4,00 zł - od 3 do 12 miesiąca; 2,00 zł - od 13 do 24 miesiąca; 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca; Opłaty komunikacyjne można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Turku:Starostwo Powiatowe Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Tureknr konta 58 1560 00132781 4918 3000 0001 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwaOpłatę skarbową można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Turek:Urząd Miasta Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Tureknr konta 39 1090 1229 0000 0000 2201 3437  W razie wątpliwości jesteśmy do dyspozycji pod numeramu telefonów 63 222 33 65 lub 63 222 33 69.