Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2016.11.25 Wydarzenia
Starosta Turecki złożył życzenia seniorom z okazji ich święta

24 listopada 2016 roku w Restauracji Vena w Malanowie tłumnie zgromadzili się seniorzy z powiatu tureckiego, aby świętować Dzień Seniora, zorganizowany przez Stowarzyszenie Emerytów w Malanowie. Na seniorów i zaproszonych na uroczystość gości czekał poczęstunek. Spędzony we wspólnym gronie czas umilały dzieci, które prezentowały przygotowany program artystyczny. Obchody Dnia Seniora w Malanowie były doskonałą okazją do żłożenia im najserdeczniejszych życzeń zdrowia i pogody ducha przez zaproszonych gości, wśród których była reprezentacja Powiatu Tureckiego- Starosta Turecki Mariusz Seńko, który złożył kwiaty na ręcę Zofii Szczepaniak-Prezesa Stowarzyszenia Emerytów w Malanowie oraz Radna Rady Powiatu Tureckiego Zofia Gruszczyńska.

2016.11.24 Wydarzenia
Wicestarosta Dariusz Kałużny odznaczony brązową odznaką "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej"

Wicestarosta Turecki Dariusz Kałużny odznaczony przez Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w MSWiA brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. We wtorek 22 listopada, Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w MSWiA oraz Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski zwizytował strażnicę na poznańskich Ratajach. Wizytacja ta rozpoczęła się od dynamicznego pokazu umiejętności sił i środków poznańskiego garnizonu ratowniczego. Po pokazie odbył się briefing prasowy z udziałem Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, Posła na Sejm RP Tadeusza Dziuby, Komendanta Głównego PSP nadbryg. Leszka Suskiego, Zastępcy Komendanta Głównego Policji  nadinsp. Heleny Michalak, Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Andrzeja Bartkowiaka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Tomasza Trawińskiego. W trakcie swojego wystąpienia Minister Zieliński wysoko ocenił zaangażowanie i służbę wielkopolskich strażaków i policjantów podkreślając, że obydwie formacje są służbami, których głównym zadaniem jest służyć i pomagać obywatelowi. Ciepłe słowa skierowane były także do samorządowców obecnych na uroczystości  za wspieranie Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Następnie odbyła się odprawa służbowa z Komendantami Policji i Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie tej odprawy odbyło się wręczenie odznaczeń oraz powołań na stanowiska służbowe. Wśród odznaczonych czterech samorządowców województwa wielkopolskiego był Dariusz Kałużny  Wicestarosta Turecki.

2016.11.14 Wydarzenia
Powiat Turecki uczcił 11 listopada

11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. Po 123 latach zaborów nasz kraj znów pojawił się na mapie Europy i na pamiątkę wydarzeń z 1918 roku, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby nie niezłomność wielu naszych przodków, którzy przelali krew za utraconą Ojczyznę. Ich bohaterstwu oddano cześć m.in. podczas uroczystości w Turku, które rozpoczęły się od mszy św. w intencji Ojczyzny. Po wspólnej modlitwie licznie przybyłe delegacje pocztów sztandarowych, delegacje z urzędów, instytucji i zakładów pracy oraz mieszkańcy powiatu tureckiego przy akompaniamencie orkiestry dętej PSP w Turku przemaszerowali do parku miejskiego przed popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam odbyła się druga część uroczystości - manifestacja patriotyczna wraz z okolicznościowym wystąpieniem Burmistrza Miasta Turku i Posła na Sejm RP Ryszarda Bartosika, wręczeniem odznaczenia "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego" dla honorowego dawcy krwi - Henryka Michalskiego oraz złożeniem  kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po rozpaleniu "Ognia Niepodległości", nastąpił krótki montaż słowno-muzyczny w wykonaniu harcerzy z Hufca ZHP w Turku oraz prezentacja multimedialna pt. "Turkowian droga do Wolności". Samorząd Powiatu Tureckiego w uroczystościach patriotycznych reprezentował Wicestarosta Dariusz Kałużny, Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Gebler oraz powiatowi radni. Starosta Turecki dziękuje współorganizatorom za pomoc o zorganizowaniu uroczystości, a w szczególności harcerzom z Hufca ZHP,   drużynie młodzieżowej z OSP Turek, uczniom klasy mundurowej Zespołu Szkół Technicznych w Turku oraz licznie przybyłym mieszkańcom powiatu tureckiego za oddanie czci bohaterskim przodkom i wspólne manifestowanie postaw patriotycznych.

2016.10.28 Wydarzenia
Obchody Święta Terenowych Organów Administracji w Poznaniu

W czwartek, 27 października, w Poznaniu odbyły się wielkopolskie obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej w Poznaniu. Data 27 października jest nawiązaniem do tradycji wojskowej, bowiem 27 października 1918 roku ukazała się Tymczasowa Ustawa o Powszechnym Obowiązku Służby Wojskowej, która powołała do życia Komendy Uzupełnień w Polsce. W uroczystości wziął udział Starosta Turecki Mariusz Seńko, który otrzymał statuetkę od Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, w podziękowaniu za zasługi dla obronności Rzeczpospolitej Polskiej oraz za kształtowane pozytywnego wizerunku Terenowych Organów Administracji Wojskowej Województwa Wielkopolskiego. 

2016.10.22 Wydarzenia
Ciekawy weekend w Powiecie Tureckim

Miniony weekend obfitował w rożnego rodzaju spotkania, uroczystości i koncerty organizowane w gminach Powiatu Tureckiego. Na zaproszenie Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolniczego, w sobotnie popołudnie 22 października w Russocicach br. Starosta Turecki uczestniczył w spotkaniu wieńczącym projekt pn. „Podtrzymywanie tradycji w wytwarzaniu rękodzieła artystycznego”. Celem projektu, współfinansowanego ze środków Powiatu Tureckiego, było kultywowanie lokalnych zwyczajów i podtrzymywanie tradycji wytwarzania rękodzieła artystycznego. Aktywowanie dzieci, młodzież i osób starszych odbyło się poprzez organizowanie cyklu zajęć warsztatowych z zakresu robienia haftów, innych robótek ręcznych, wyplatania wyrobów z wikliny, kiszenia kapusty, czy darcie pierza. Uczestnicy biesiady mieli przyjemność podziwiać powstałe w trakcie warsztatów wytwory rękodzielnicze. Również w sobotę, Starosta Turecki Mariusz Seńko oraz Radny Rady Powiatu Tureckiego Zdzisław Wojtkowiak mieli przyjemność uczestniczyć w Pikniku Sołeckim w Polichnie. 22 października br. Orkiestra Dęta OSP Dobra - Żeronice obchodziła Jubileusz 25 lat swojego istnienia. Z tej okazji, w Kościele Parafialnym w Dobrej odbyła się msza święta, a następnie w Centrum Kultury w Dobrej uczestnicy uroczystości byli świadkami wyjątkowego Koncertu Jubileuszowego. Powiat Turecki ,podczas uroczystości Jubileuszowych reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Tadeusz Gebler. Podczas  23. Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Muzycznej Osób Niewidomych i Słabowidzących „Widzieć Inaczej”, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Turku, Nagrodę Starosty Tureckiego wręczył Członek Zarządu Powiatu Tureckiego Jan Konieczny.  Odbywający w niedzielne popołudnie w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku Przegląd Chórów „Muzyka Korzeni Europy” dla Mieszkańców Powiatu Tureckiego był okazją do miłego spędzenia niedzielnego popołudnia.   Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Turku, iTurek.net

2016.10.20 Wydarzenia
Obrady XX Sesji Rady Powiatu Tureckiego

17 października 2016 roku obradowała Rada Powiatu Tureckiego. Podczas sesji przyjęto cztery informacje, dwa sprawozdania oraz przegłosowano siedem projektów uchwał. Radni wysłuchali i przyjęli informacje o działaniach podejmowanych przez Zarząd oraz o wykonaniu budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2016 roku. Ponadto, wysłuchali o działaniach Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przedstawionej przez Przewodniczącego Rady Marka Pańczyka. Porządek obrad obejmował także sprawozdania: Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z gospodarowania mieniem Powiatu Tureckiego za rok 2015. Podczas obrad, rozpatrywano także projekt uchwały dotyczący przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".  Rada procedowała również nad przyjęciem "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2017-2019". Program zakłada współpracę organów administracji samorządowej, straży, inspekcji i służb na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Na mocy przyjętych uchwał, Gminy: Dobra i Tuliszków zajmą się zimowym utrzymaniem dróg i  ulic powiatowych na swoim terenie.Ponadto, Powiat Turecki nabędzie prawa do nabycia nieruchomości położonej w Kozubowie, w gminie Brudzew z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 4486P Janów-Koźmin-Kozubów. Rada Powiatu Tureckiego przegłosowała także projekty uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 roku oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2016-2021.