2023.10.13

Dzień Edukacji Narodowej 2023

Dzień Edukacji Narodowej to szczególna okazja, by podziękować wszystkim pracownikom oświaty za ich trudną i odpowiedzialną pracę, za codzienny wysiłek wkładany w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. W piątek, 13 października podczas powiatowych uroczystości Starosta Turecki Dariusz Kałużny uhonorował tych, którzy zasługują na uznanie dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu w pracę na rzecz szkoły oraz kształcenia młodego pokolenia Polaków.
 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzenia złożono wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Turecki, a także tym, którzy pracują w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku nauczycielom i pracownikom szkół niepublicznych. Dyrektorzy poszczególnych jednostek otrzymali także stosowne listy gratulacyjne. Okolicznościowe adresy trafiły także na ręce przedstawicieli związków zawodowych. Najlepsze życzenia w imieniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nauczycielom szkół Powiatu Tureckiego przekazała Zastępca Dyrektora Delegatury w Koninie Kuratorium Oświaty w Poznaniu Justyna Wawrzyniak.
 
Tradycją spotkań z okazji Dnia Edukacji Narodowej jest wręczenie Nagród Starosty Tureckiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wzorową realizację zadań statutowych. Razem ze Starostą nagrody pedagogom wręczali Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński, Wicestarosta Władysław Karski oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji Magdalena Wysocka. Uroczystość poprowadził Naczelnik Wydziału EdukacjiBłażej Maleta. 
 
NAGRODA STAROSTY TURECKIEGO I STOPNIA:
Danuta Szczepanik
Elżbieta Karwacka
Barbara Piąstka-Dopieralska
Aneta Kurzawa
Sławomir Kosobudzki
 
NAGRODA STAROSTY TURECKIEGO II STOPNIA:
Andrzej Tutaj (wicedyrektor ZST)
Marta Mielcarska (n-l ZST)
Magdalena Gonczarewicz (n-l ZST)
Paweł Piętka (n-l ZST)
Grzegorz Grzelak (n-l ZST)
Izabela Walczak (wicedyrektor ZPEW)
Monika Kędzia (kierownik kształcenia praktycznego ZSR)
Ewelina Boczek (n-l ZSR)
Agnieszka Szymańska (n-l ZSR)
Ewa Patrzykąt (n-l LO)
Monika Grzelczak (n-l LO)
Arkadiusz Wappa (n-l LO)
Aleksandra Sztrymer (n-l PPP)
 
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
Elżbieta Karwacka (dyr. ZSR)
Małgorzata Wojciechowska (n-l I LO)
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała:
Agata Buchali (n-l ZST)
 
Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał:
Daniel Kusz (kierownik kształcenia praktycznego ZST)
 
Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymali:
Wioletta Adamiak (były dyrektor ZST)
Elżbieta Karwacka (dyr. ZSR)
Danuta Szczepanik (dyr. I LO)
 
Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty otrzymali:
Barbara Piąstka-Dopieralska (dyr. PPP)
Teresa Kolińska (n-l PPP)
Izabela Piotrowska (n-l ZPEW)
Alicja Pokrywiecka (n-l LO)
Dariusz Jasak (wicedyrektor ZSR)
Nie zabrakło także podziękowań dla pracowników Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku.
 

Zdjęcia