Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego

Głównym celem projektu 9.3.2 Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego jest rozwój społeczno-gospodarczy obszaru funkcjonalnego, jaki tworzą powiaty turecki i kolski, poprzez inwestowanie w szkolnictwo kształcenia zawodowego w latach 2016-2018. 

Projekt zakłada kompleksowe inwestycje w nowoczesną bazę dydaktyczną w Zespole Szkół Technicznych w Turku, Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich i w Zespole Szkół Technicznych w Kole. Pozwoli to na przygotowanie wykwalifikowanych pracowników pod potrzeby regionu. 

Realizacja projektu ma spowodować skrócenie do niezbędnego minimum czasu adaptacji przyszłych pracowników i wygenerować dla pracodawcy natychmiastowy zysk z wytwarzanych produktów charakteryzujących się wysokim poziomem jakości. 

W ramach realizacji projektu zaplanowano modernizację i wyposażenie w innowacyjny sprżęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu. 

Projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Jego wartość wynosi 15 000 000 złotych.

Projekt jest zatwierdzony do dofinansowania.